خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مسترفایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 456 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 174

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با موضوع:

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس

این  پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چكیده:

هدف این تحقیق بررسی « ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی  برنوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب  نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است.

نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر  اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.

آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات  بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم  تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان  داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.

مقدمه:

اتخاذ تصمیمات اقتصادی وتخصیص بهینه منابع ، بدون وجوداطلاعات معتبر و قابل اعتماد امکان پذیرنیست. جریان سرمایه ها زمانی به سوی فعالیت های اقتصادی بهینه سرازیر می شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری ، متکی بر اطلاعات مربوط و قابل اعتماد باشد. افرادی می توانند نقش اعتبار دهی را ایفا کنند که دارای استقلال و صلاحیت فنی لازم برای اجرای رسیدگی باشند تا جامعه بتواند از بی طرفی و واقع بینی آنان اطمینان حاصل نماید. به عبارتی حسابرسی منظم وسالانه توسط حسابرسان مستقل یکی از بهترین نوع حفاظت از منافع سرمایه گذاران است. محصول نهایی واصلی فرایند حسابرسی اظهار نظر حسابرس می باشد که در قالب گزارش حسابرسی بیان می شود. در تحقیق حاضر سعی شده است تا  توانایی پیش بینی نوع اظهار نظر حسابرس با استفاده از معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی بررسی گردد. امید است نتایج این تحقیق ، زمینه ای را هرچند ناچیز، جهت انجام تحقیقات بعدی فراهم آورد.

 

چكیده:    1

مقدمه:    2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه           4

2-1 تاریخچه مطالعاتی        4

2-1 بیان مساله      10

3-1چهارچوب نظری تحقیق: 11

4-1 فرضیه های تحقیق       12

5-1 اهداف تحقیق  12

6-1 اهمیت وضرورت انجام تحقیق      12

7-1 حدود مطالعاتی            13

8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات        13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه           19

2-2 تعریف حسابرسی         19

3-2 انواع حسابرسی           20

1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار    20

2-3-2 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی   21

3-3-2 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار    21

4-3-2 انواع حسابرسی از نظر شیوه  انجام کار   22

5-3-2- انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر 22

4-2 معیارهای ارزیابی اطلاعات        23

1-4-2 مربوط بودن            23

2-4-2 تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)    24

3-4-2 عاری بودن از سو گیری         25

4-4-2 کمیت پذیری           25

5-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی    28

6-2 نقش اصلی حسابرسی    30

1-6-2 بعد کنترلی  30

2-6-2 بعد اعتبار بخشی      30

7-2 مفاهیم مهم حسابرسی     31

1-7-2 شواهد حسابرسی       31

2-7-2 انواع شواهد در حسابرسی        32

1-2-7-2 ماهیت شواهد حسابرسی       33

3-7-2 مراقبت های حرفه ای 33

4-7-2 ارایه منصفانه          34

5-7-2 استقلال حسابرس      35

6-7-2 اصول اخلاقی          35

8-2 نقش وجایگاه حسابرسی  36

1-8-2 نقش اقتصادی حسابرس           38

2-8-2 قانون تجارت و حسابرسی مستقل           39

3-8-2 محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی       41

9-2 ابعاد نظام کنترل مالی در  ایران    42

10-2 گزارش حسابرسی      43

1-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد.  43

2-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد            45

3-10-2 انواع گزارش های حسابرسی  45

11-2 معیارهای عملکرد      46

12-2 شاخص های عملکرد مالی         48

13-2 روش های تجزیه و تحلیل مالی   52

14-2 نسبت های مالی         53

15-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی       53

16-2 طبقه بندی نسبت ها    54

17-2 نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق            55

1-17-2 نسبت های نقدینگی 55

2-17-2 نسبت های سود آوری           57

3-17-2 نسبت های سرمایه گذاری      60

4-17-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی        62

5-17-2 سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق  65

18-2 استفاده کنندگان نسبت های مالی  66

19-2 محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی          67

20-2 نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق       68

21-2 کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی    68

22-2 انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی      69

1-22-2 مدل آلتمن 69

2-22-2 مدل زیمسکی        69

3-22-2 مدل شیراتا            70

23-2 ویژگی های شرکت های ورشکسته          71

24-2 روش های تحلیلی       72

25-2 ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس     74

26-2 مسئولیت حسابرس در رابطه  با تداوم فعالیت شرکت 75

27-2 تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت   76

28-2 سایر متغیرهای تحقیق 79

1-28-2 اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس     79

2-28-2 تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت           80

29-2 پیش بینی اظهار نظر حسابرس   82

1-29-2 انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس      82

30-2 پیشینه تحقیق            85

1-30-2 تحقیقات داخلی       85

2-30-2 تحقیقات خارجی     88

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه           93

2-3 جامعه آماری تحقیق      93

3-3 روش تحقیق   96

4-3 روش جمع آوری داده ها 96

5-3 ابزار گردآوری اطلاعات            96

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          97

7- 3 مدل            100

1-7-3 ویژگی های یک مدل خوب      100

2-7- 3 رگرسیون  101

3-7-3 رگرسیون لجستیک    101

8-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق            102

9-3 جنبه نو آوری تحقیق     105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏           107

2-4 خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق 107

3-4 آزمون فرضیه اول        110

4-4 آزمون فرضیه دوم        115

5-4 آزمون فرضیه سوم       116

6-4 ارایه مدل رگرسیون چند گانه       117

1-6-4 مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER  117

7-4 مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)       119

8-4 مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها    122

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه           126

2-5 خلاصه تحقیق 126

3-5 یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها          127

1-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول          127

2-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم          129

3-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم         129

4-5 تفسیر کلی نتایج تحقیق   129

5-5 محدودیت های تحقیق    131

6-5- پیشنهادهای تحقیق       132

1-6-5 پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق    132

2-6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده            132

پیوستها

پیوست الف:تعاریف جدول نسبت های مالی         135

پیوست ب: خروجی نرم افزار 142

منابع و ماخذ

منابع فارسی:        167

منابع لاتین:          170

چکیده انگلیسی:     172

           

 

جدول 1-2 : نوع بنگاه های اقتصادی ومکانیزم های کنترل آنها (در شرایط کنونی آنها)    42

جدول 2-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی      62

جدول 1-3 شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول          95

جدول2-3 شرکت دریافت کننده گزارش مشروط   95

جدول1-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول 108

جدول2-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)        109

جدول3-4: توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس            110

جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی           110

جدول5-4: نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه    113

جدول6-4 : نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه         115

جدول7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت   116

جدول 8-4 : نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه   116

جدول 9-4 : نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس        117

جدول 10-4 نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس     117

جدول 11-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس     118

جدول 12-4 : مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل    118

جدول13-4ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها         118

جدول 14-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس  119

جدول 15-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس      120

جدول16-4: مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل       120

جدول 17-4 : ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها      121

جدول 18-4 : نتایج آزمون کای دوبرای تاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس  122

جدول 19-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس      122

جدول 20-4: مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل      123

جدول 21-4: ضرایب متغیر ها وسطح معنی داری آنها      123

جدول1-5 : خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق      126

نمودار1-3 فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری       94

 

دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
اختلاط بتن

دانلود مقاله اختلاط بتن

دانلود اختلاط بتن

دانلود مقاله اختلاط بتن
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی عمران
فرمت فایل word
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

دانلود مقاله اختلاط بتن

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه:

چرا بتن در بسیاری از سازه ها به خوبی كه باید باشد نیست؟ اول اینكه یك سری تحقیقات دانشگاهی نامتجانس در شرایط مفید واقعی و روی نمونه های مصنوعی برای پژوهش در آزمایشگاه انجام می شوند و از طرفی این آزمایش ها توسط افرادی بعمل می آیند كه هیچ تجربه ای از شرایط واقعی در زندگی ندارند. در تجربیات آنها، رشته متغیرها بسیار محدود است شرایط آسیب رسان بطور غیر واقعانه ای مبانعه می شوند تا رسیدن نتیجه سرعت داشته باشند، از تغییر شكل در بتن بر اثر انقباض یا دم هم با استفاده از نمونه های كوچك و دیگر محدویت های ساختگی جلوگیری می شود. بیشتر دانشگاهیان علاقه ای به تحقیق و بررسی در یك پروژه واقعی ندارند و ترجیح می دهند در یك آزمایشگاه با تهویه هوای عالی بمانند و چكمه و كلاه ایمنی بپوشند.

دوم اینكه دانشجویان دوره لیسانس مهندسی عمران كمتر چیزی در باره بتن به عنوان یكی از مصالح یاد گرفته اند. بنابر این وقتی پس از فارغ التحصیلی و شروع به كار با مهاسبات طراحی بخصوص محاسبه به حالت كامپیوتری درگیر می شوند. كمیت های ثابتی برای خصوصیات بتن در نظر می گیرند. كمیت هایی چون ضریب ارتجاعی، جمع شدگی بتن در اثر از دست دادن آب، ضریب خزش، انبساط حرارتی و دیگر كمیت ها، آنها به ندرت از خود درباره اینكه آیا یك مخلوط واقعی با كمیت های در نظر گرفته شده با محاسبات طراحی مطابقت دارند یا خیر، سئوال می كنند. در واقع كمتر كسی به اینطور سازگاری ها توجه دارد.

سوم اینكه روی هم رفته، نیروی كار در تولید بتن كه شامل پیمانه كردن، مخلوط كردن، حمل و نقل، بتن ریزی، متراكم كردن، پرداخت و پروراندن بتن است، از نیروهای كار در دیگر زمینه ها از قبیل چوبكاری، نجاری، كارهای الكتریكی، لوله كشی یا حتی آجر چینی، تحصیلات و دوره های آموزش كمتری دارند.

منظورم این نیست كه همه بتن كارها بی كفایت هستند. هر قدم در تولید بتن می تواند در محصول نهایی تأ ثیر مستقیم بگذارد. بنابر این بسیاری از سازه های بتنی كامل نیستند و به همین خاطر مدت اندكی پس از تكمیل سازه احتیاج به تعمیر و باز سازی پیدا می كنند.

شاید استباه كوچكی در كار باشد. كیفیت كار نه تنها به شایستگی نیروی كار، بلكه به كیفیت و وقت در نظارت نیز بستگی دارد. وقتی جوان بودم، مهندس ناظری سراغ داشتم كه اغلب تمام وقت كار می كرد و با چشمان تیز بین كه داشت جلوی هرگونه شلختگی و ناهماهنگی در كار را می گرفت. چنین نظارتی گران بود. اما قیمت هایی كارفرما به قدری بود كه هزینه ها را پوشش دهد. رقابت شدید در پروژه های طراحی به همراه نسخ قیمت های مصوب، باعث كاهش قیمت ها شد و اولین قدم در صرفه جویی مالی، صرفه جویی در نظارت بود.

کلمات کلیدی:

طرح اختلاط

اختلاط بتن

تكنولوژی بتن

فهرست مطالب

توضیحاتی درباره نویسنده مقاله ۴

سوتیتد ۴

متن ۵

ماهیت مساله ۶

پروسه بی عیب ونقص ۸

بتن با تکنیک ضعیف ۹

بتن با تکنیک بالا ۱۱

ویژگی های دقیق سیمان ۱۱

۱- انجمن آزمایش و مصالح امریکا – مترجمه ۱۲

مخلوط های سه تایی ۱۸

انتخاب مخلوط ۱۹

عملیات بتن ریزی ۲۱

میلگرد گذاری بتن ۲۴

بتن خود سفت شو ۲۵

پروراندن بتن. ۲۷

تخصیص حداقل سیمان ۲۸

پایداری ۲۹

جنبه های خاص بتن پیش ساخته ۳۳

نتیجه گیری

دانلود اختلاط بتن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
اختلاط بتن ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

دانلود گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

دانلود گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

این گزارش كارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه

نكاتی در مورد ساختمان تابلوها :

تابلو می تواند از یك یا چند صفحه از جنس عایق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الكتریكی ) تشكیل شده یا تمام فلزی باشد .چنانچه تابلو در محلی كه افراد غیر متخصص در آن رفت و آمد می كنند نصب شده باشد نباید هیچ یك از قسمتهای برق دار آ‎ن در دسترس یا قابل لمس باشد . به عبارت دیگر ، تابلو باید با صفحات یا درب های عایق یا فلزی محصور شده باشد . برای دسترسی به قسمتهای برق دار تابلو باید بتوان صفحات محافظ یا درهای سرویس آن را با استفاده از نوعی ابزار پیاده كرد .

علاوه بر این ، در چنین محلهایی تابلو باید مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوی كه كلیه كلیدها و لوازم و تجهیزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .

یادآوری 1 : چنانچه تابلو مجهز به كلیدهای كنترل روشنایی و نظایر آن باشد ، این كلیدها می توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقی بمانند از محل نصب كلیدها نباید امكان دسترسی به ترمینالهای آنها یا داخل تابلو وجود داشته باشد .

یادآوری 2 : برای كمك به خنك شدن لوازم داخلی تابلو می توان آن را به منافذ عبور هوای خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اینكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهای برق دار آن سرایت كند .

فهرست مطالب

مقدمه 1

برخی از استانداردهای تابلوها 2

تعاریف تابلو ها 4

شرایط كار عادی 6

اطلاعات و لوح ویژگیها 9

اینترلاكها 10

طبقه بندی درجه حفاظتی تابلوها 12

علائم به كار رفته 13

كات اوت فیوز – برقگیر 19

سكسیونر قابل قطع زیر بار 20

تابلوی ان – اف 21

باردهی ترانسفورماتور 22

تنظیم ولتاژ 26

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت 30

روشهای خشك كردن ترانسها 35

دانلود گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

دانلود پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

دانلود پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

دانلود پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه

فکر جوانی با کارکرد«چرخش حیات» و جوانان به عنوان « یک نسل با تحرک و پویا » می توانند به معقول نمودن موفقیت ها ، انتقال آنها و باز کردن بسترهای جدید بپردازند. این مسأ له مهم به نظر می رسد که باید جوان را فراتری (ساختار خانوادگی)خود مجدأ جایگزین نمود وسرنوشت های همان نسل در همان خانواده را به تحلیل پرداخت.ضروری است که جوان را در یک مسیر معین باید قراردادتا بهتر بتواند به کارکردهای اجتماع پاسخ گوید. هر جوانی سرنوشت خود را در توالی سرنوشت های والدین واجداد می داند. این توالی به صورت یک وزنه ی مهم می تواند در آینده به منصبه ی ظهور برسد. بنابرین تعداد نسلها،می تواند در آینده جوانان خود را متناسببا مقدار خودشان بسنجد. این معیارها می توانند به عنوان مسائل اساسی تحرک اجتماعی محسوب شوند وبه عنوانرابطه متقابل نسلها و خانواده های فعلی ،در نسل جدید، نقش اساسی راداشته باشند.

دیدگاههای جدید در خصوص جوانان اشاره به انتقال عمیق استراژی های تخقیق دارند. از سوی دیگر با بررسی مسلئل جوانان در طبقه بندی ویژه ی آنها وبا لحاظ مطالعات آماری باید توجه داشته باشیم که جوان با توجه به تاریخ خانواده و فراتری آن مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا که مطالعات فرد در زمان خود نقش اساسی را خواهد داشت.

فعالیتهای نهادی باعث ظهور یک نسل از جامعه شناسان گردید تا بتوانند به مسائل موجود با توجه به بینش های نظری وروش شناسی بپردازد .

 موضوع پایان نامه ما بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده می باشد که شامل 5 فصل است وبه شرح زیر است:

فصل اول :طرح تحقیق که در مورد موضوع تحقیق واهداف آن بحث می نماییم.

فصل دوم: مبانی بینشی

فصل سوم: مبانی روشی که در مورد روش تحقیق بحث شده است.

فصل چهارم:نتایجی که به وسیله جداول یک سویه ، دوسویه بدست آمده وتفسیر آن که به صورت آماری ذکر شده است.

فصل پنجم:نتیجه گیری که براساس اهداف وتوضیحات می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

عنوان تحقیق

تحدید تحقیق

بیان مسأ له

پرسش آغازین

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

اهمیت تحقیق

ضرورت تحقیق

فصل دوم

مبانی بینشی

تعریف مسأ له

پیشینه مطالعاتی

جوانان : بیگانگی،الگو هاونگرش ها

جوانان بیگانه از خانواده

فرهنگ ها والگوهای زندگی

جوانی چه دورانی است!؟

در صحنه بودن جوان

ساختارها

اصل موفقیت جوانان دردو موضوع قابل طرح است

جامعه پذیری جوانان

الگوهای باز آفرینی اجتماعی

فرهنگ جزیره ای جوانان

کارکردهای نهادها وگروهها بر جوانان

معرفی جوان

مسائل ونگرش های جدید

فصل سوم

مبانی روشی

1-سطح تحقیق

2-روش تحقیق

3- رهیافت تحقیق

تکنیک پژوهش

ابزار جمع آوری اطلاعات

جامعه آماری

فصل چهارم

جداول یک سویه و دوسویه

فصل پنجم

نتیجه گیری ،خلاصه و پیشناهادات

نتیجه گیری بر اساس اطلاعات به دست آمد از جدول یک سویه

نتیجه گیری از جداول بر حسب آزمون های فرض

نتیجه گیری بر اساس اهداف

پرسشنامه

منابع ومآخذ

دانلود پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مسائل حقوقی پناهندگان

دانلود تحقیق وبررسی مسائل حقوقی پناهندگان

دانلود مسائل حقوقی پناهندگان

دانلود تحقیق وبررسی مسائل حقوقی پناهندگان
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل word
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

دانلود تحقیق وبررسی

مسائل حقوقی پناهندگان

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.

بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول.. 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3

پناهندگی در اسلام. 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4

منابع حقوقی پناهندگی.. 5

فصل دوم.. 6

اعطای پناهندگی.. 6

علل پناهندگی.. 6

پناهندگان بدون تابعیت.. 7

تقاضای پناهندگی.. 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصیه. 11

احوال شخصیه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها15

نحوه دادرسی در ایران.. 15

تامینی كه اتباع خارجی باید بدهند. 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرایط صدور پروانه كار اتباع بیگانه. 19

اعتبار پروانه كار اتباع بیگانه. 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه كار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21

شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصیل تابعیت.. 23

معافیت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ایران.. 26

تركه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم تركه. 28

تصفیه تركه. 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

كنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ:50

دانلود مسائل حقوقی پناهندگان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مسائل حقوقی پناهندگان ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
فرار دختران از خانه

دانلود تحقیق فرار دختران از خانه

دانلود فرار دختران از خانه

تحقیق فرار دختران از خانه  
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود تحقیق

فرار دختران از خانه

این تحقیق با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

مقدمه

به اعتقاد بسیارى از صاحب نظران، با توجه به وضعیت فرهنگى و اجتماعى ایران، پدیده دختران فرارى، نوعى انحراف اجتماعى است. یک پدیده اجتماعى زمانى به عنوان یک انحراف اجتماعى تلقّى مى شود که با انتظارات و توقعات جامعه یا حداقل با یکى از گروه هاى اجتماعى درون جامعه سازگار و منطبق نباشد و حتى با آن در تعارض باشد. انحراف، اجتناب و احتراز از هنجارها و ارزش هاى مورد پذیرش جامعه است و هنگامى پدیدار مى شود که فرد یا گروهى از پذیرش معیارهاى جامعه سرباز زنند و آن را رعایت نکنند. رفتار انحرافى و کجروانه همیشه با جنبه هاى منفى توأم است و این ابعاد منفى در جوامع مختلف، تعاریف و مصادیق نسبتاً متباین و حتى در برخى موارد نیز متعارض دارد. به عنوان مثال، در ایران حریم هاى اخلاقى و عفت و پاکدامنى در سراسر ادوار تاریخى و در دوران معاصر یک ارزش و یک هنجار اجتماعى تلقّى مى شود و هر گونه عدول از آن، انحراف و ناهنجارى محسوب شده است و در جامعه نگاهى جزمى و طردکننده نسبت به آن افراد اعمال مى شده است. این ارزش اجتماعى در بسیارى دیگر از کشورها و فرهنگ ها نیز به همین روال است. اما در برخى از کشورها طى دهه هاى اخیر برخى ناهنجارى ها به ارزش تبدیل شده اند، به طورى که هم اکنون در کشورهاى اسکاندیناوى بیش از نیمى از کودکان، فرزند نامشروع هستند و این جریان روند صعودى دارد، به طورى که بسیارى از صاحب نظران پیش بینى کرده اند که تا چند دهه دیگر نهاد خانواده در این کشورها به طور کلى از بین خواهد رفت. این مسأله در شرایطى است که مسئله فحشا و روسپیگرى در این کشورها، مانند بسیارى دیگر از کشورهاى غربى و یا غرب زده جهان، به امرى مورد پذیرش جامعه تبدیل شده است. بیان این مقایسه، خود گواهى بر تفاوت ژرف میان هنجارهاى مورد پذیرش افراد در جوامع و کشورهاى مختلف با یکدیگر و حتى در خرده فرهنگ هاى مختلف یک کشور است.
 

دانلود فرار دختران از خانه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
فرار دختران از خانه ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پروژه ربات ماهی

دانلود پروژه پایانی کارشناسی پروژه ربات ماهی

دانلود پروژه ربات ماهی

دانلود پروژه پایانی کارشناسی پروژه ربات ماهی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل word
حجم فایل 5634 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

دانلود پروژه پایانی کارشناسی

پروژه ربات ماهی

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

پیش گفتار :

در این پژوهش به ارائه روش کنترل مود لغزشی هوشمند برای نمونه ای از یک ربات ماهی به روش سخت افزار در حلقه پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا مدل غیر خطی برای نمونه ربات ماهی معرفی میگردد. برای تحلیل حرکات ماهی، از تئوری جسم کشیده که توسط لایت هیل پیشنهاد شده است، استفاده شده است . تئوری لایت هیل برگرفته شده از تئوری آیرودینامیك جسم باریك است که به شناگرهای کارانجیفوم قابل اعمال است. با ساده سازی معادلات پیشنهادی لایت هیل برای سیستم ربات برای حرکت در صفحه، تعداد ورودی های کنترلی از تعداد درجات آزادی حرکت در صفحه کمتر میباشد که منجر به تحریک ناقص ربات میشود. به علت عدم امکان مدل سازی تحلیلی و دقیق اثرات هیدرودینامیکی وارد بر ربات و کوپله بودن این اثرات با اثرات دینامیکی، مدل دینامیکی سیستم ارائه شده برای ربات ماهی علاوه بر تحریک ناقص بودن، دارای عدم قطعیتهای پارامتریک و ساختاری می باشد. تا به حال، كار اصلی محققان بر روی تحلیل های پیچیده هیدرودینامیکی مكانیزم رانش شبیه ماهی که غیر قابل استفاده برای مصارف کنترلی هستند ، مواد سازنده باله ها، ساختار مكانیكی و عملكرد با كنترل از راه دور متمركز بوده است.

كارهای اندكی روی طراحی كنترل هوشمند برای روبوماهی كه بتواند شنا كند و در محیط های با دینامیك پویا و ناشناخته جهت یابی كند، انجام شده است. این شاید بعلت دشواری روش های كنترل مورد نیاز برای كنترل مدلهای هیدرودینامیکی ارائه شده برای ربات باشد. در ادامه، برای مدل تحریک ناقص ربات، کنترلر سینماتیکی برای ردیابی مسیرهای دلخواه طراحی میشود و در نهایت برای معادلات دینامیکی سیستم، کنترل مود لغزشی هوشمند با قابلیت تطبیق به تغییرات یا عدم قطعیتهای پارامتریک معرفی و اعمال می  گردد. در این راستا، نمونه ای از دم ماهی با قابلیت بال زدن در آب ساخته شده و توسط مکانیزم استند تست مناسب نیروهای رانش حاصل از بال زدن دم بدست آمده و به مدل ربات در محیط نرم افزار مطلب  اعمال شده و به همراه کنترلر سینماتیکی و دینامیکی طراحی شده از این نیروهای برای بدست آوردن مدل رانش دم ربات با قابلیت تطبیق و تعمیم استفاده شده است. شبیه سازی های کامپیوتری انجام شده به همراه نتایج تجربی بدست آمده نشان میدهد که هوشمند نمودن روش کنترلی مود لغزشی و مدل رانش ربات دو مزیت عمده دارد. اولین مزیت آن چند منظوره شدن ربات و قابلیت کارکرد آن در محیط های مختلف است زیرا سیستم در مقابل تغییرات پارامترهای دینامیکی مقاوم میگردد. مزیت دیگر، عدم نیاز به آزمایشات پر هزینه و زمانبر برای الگوریتمهای شناسایی سیستم و کاهش عملیات مربوط به تنظیم نهایی سیستم کنترلی می باشد.

مقدمه:

اصل گزینش طبیعی این اطمینان را می دهد كه سیستم های مكانیكی كه در ماهیها بكار گرفته شده اند، هرچند لزوماً بهینه ترین نیستند، اما اگر ملاحظات مربوط به محل سكونت و شیوه ی زندگی هر دسته از ماهیها در نظر گرفته شود بسیار كارا هستند. ماهی تون با سرعت بسیار بالا شنا می كند، اردك ماهی در چشم بر هم زدن شتاب می گیرد و مارماهی می تواند ماهرانه به داخل سوراخ های كوچك شنا كند. تواناییهای غالباً قابل توجه آنها می تواند الهام بخش طراحی های خلاقانه ای باشد كه بتواند عملكرد سیستم های ساخت بشر را در محیط های آبی بهبود بخشد. یك نمونه كاربردی كه می تواند بطور قابل توجهی فایده ببرد، ماشین های اتوماتیك زیرآبی  می باشد.

این موضوع تاكنون الهام بخش بسیاری از محققان ربوتیك بوده تا مدلهای جدید سیستم های ربوتیك آبی، برای مثال ربو ماهی، را بسازند. به جای پروانه های گردان مرسوم در قایقها و یا ماشین های زیرآبی، یك ماهی ربوتیك غالباً برای ایجاد نیروی پیش برنده، بر حركت موجی تكیه دارد.

مشاهدات روی یك ماهی واقعی نشان می دهد كه این نوع پیشرانش، كم نویزتر، كاراتر و مانورپذیرتر از پیشرانش مبتنی بر پروانه گردان است. بنابراین ماهی ربوتیك می تواند در بسیاری از كاربردهای زیردریایی و نظامی مانند بررسی رفتار ماهی های اعماق آب، سیافت بستر دریاها، مین یابی، كشف محل نشتی لوله ی نفت، آموزش رباتیك و ... مورد استفاده قرار گیرد.

برای بررسی دینامیك و كنترل حركات مختلف ربات به یک مدل هیدرودینامیكی قابل قبول نیاز هست. از دوره كردن مقالات در این زمینه، مشاهده می شود که اکثر مدلهای موجود یا بسیار پیچیده و غیر قابل استفاده برای مصارف کنترلی هستند و یا بسیار ساده بوده و از دقت مناسبی برخوردار نیستند. در این پروژه سعی در ارائه الگوریتم کنترلی ربات ماهی برای ردیابی مسیرهای دلخواه با انحنای محدود میباشد. در ابتدا با استفاده از مدل موجود برای شنای دسته ماهیهای کارانجیفورم به ارائه مدل هیدرودینامیكی از حرکات دم پرداخته میشود و در نهایت با استفاده از مدل هیدرودینامیكی به دست آمده برای حرکات دم، به ارائه الگوریتم كنترلی ربات برای انجام حركات مختلف در زیر آب پرداخته میشود. سپس با استفاده از روش سخت افزار در حلقه ١ و ساخت استند مناسب برای انجام آزمایشات تجربی، نسبت به پیاده سازی الگوریتم کنترلی بصورت زمان واقعی اقدام خواهد گردید.

فهرست - صفحه

پیش گفتار            1

مقدمه     2

فصل اول :

خلاصه ای بر مكانیزم های مورد استفاده ماهی در شنا        4

رانش BCF           6

یادگیری از ماهی در طراحی و ساخت ربات       9

نیروهایی كه بر روی ماهی در حال شنا اثر می كند           13

طراحی الگوی شنا برای ربات ماهی    18

مكانیزم ها و روشهای كنترلی برای روبوماهی     20

سینماتیکو دینامیک ربات ماهی بدون در نظر گرفتن دینامیک مکانیزم 24

دینامیک مکانیزم پیشرانش ربات ماهی  26

تئوری جسم کشیده  27

شبیه سازی حرکت  31

طراحی ساختار ربات           31

شبیه سازی دینامیکی حرکت ربات       34

طراحی کنترلر سینماتیکی     37

حرکت روی مسیرهای دایروی           38

حرکت روی مجموعهای از نقاط و تعقیب مسیرهای دلخواه  41

تعقیب اجسام متحرک و ثابت نگه داشتن فاصله نسبی         42

حفظ فاصله نسبت به هدف متحرک      45

طراحی کنترلر دینامیکی مود لغزشی هوشمند      47

شبیه سازی تعقیب اجسام متحرک        48

تعقیب جسم متحرک، با حرکت هدف روی مسیر سینوسی    48

 

فصل دوم:

ربات زیرآبی        54

کاربردهای ربات‌های زیرآبی 55

كاوش در اعماق دریاها با سفره ماهی رباتیك محقق ایرانی   63

روبات ماهی های هوشمند درخدمت یافتن آلودگیها 64

ربات ماهی شبیه ساز شنای ماهی طبیعی           66

فصل سوم :

طراحی و ساخت ربات ماهی قزل آلا با استفاده از میكروكنترلر AVR  70

مقدمه     71

وسایل رباتیكی زیر آبی        73

تاریخچه  76

طراحی ربات ماهی             78

برنامه نویسی برای كنترل ربات         79

ساخت ربات ماهی  82

فلوچارت برنامه نویسی میکرو کنترولر 84

جمع بندی و کار های آینده     86

مراجع    87

 

دانلود پروژه ربات ماهی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروژه ربات ماهی ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall)

پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall) در 68 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall)

پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall)
فایروال 
 پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر
 پایان نامه فایروال
 پایان نامه FireWall
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 252 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

فایروال (FireWall)

در 68 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه ای بر فایروال

فایروال وسیله ای است که کنترل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست امنیتی شبکه تعریف می کند.علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند لذا برای ترجمه آدرس شبکه نیز بکار گرفته می شود.

مشخصه های مهم یک فایروال قوی و مناسب جهت ایجاد یک شبکه امن عبارتند از:

1-  توانایی ثبت و اخطار :ثبت وقایع یکی از مشخصه های بسیار مهم یک فایروال به شمار  می شود و به مدیران شبکه این امکان را می دهد که انجام حملات را کنترل کنند. همچنین مدیر شبکه می تواند با کمک اطلاعات ثبت شده به کنترل ترافیک ایجاد شده توسط کاربران مجاز بپردازد. در یک روال ثبت مناسب ، مدیر می تواند براحتی به بخشهای مهم از اطلاعات ثبت شده دسترسی پیدا کند. همچنین یک فایروال خوب باید بتواند علاوه بر ثبت وقایع، در شرایط بحرانی، مدیر شبکه را از وقایع مطلع کند و برای وی اخطار بفرستد.

2-  بازدید حجم بالایی از بسته های اطلاعات: یکی از تستهای یک فایروال ، توانایی آن در بازدید حجم بالایی از بسته های اطلاعاتی بدون کاهش چشمگیر کارایی شبکه است. حجم داده ای که یک فایروال می تواند کنترل کند برای شبکه های مختلف متفاوت است اما یک فایروال قطعا نباید به گلوگاه شبکه تحت حفاظتش تبدیل شود.عوامل مختلفی در سرعت پردازش اطلاعات توسط فایروال نقش دارند. بیشترین محدودیتها از طرف سرعت پردازنده و بهینه سازی کد نرم افزار بر کارایی فایروال تحمیل می شوند. عامل محدودکننده دیگر می تواند کارتهای واسطی باشد که بر روی فایروال نصب می شوند. فایروالی که بعضی کارها مانند صدور اخطار ، کنترل دسترسی مبنی بر URL و بررسی وقایع ثبت شده را به نرم افزارهای دیگر می سپارد از سرعت و کارایی بیشتر و بهتری برخوردار است.

3-  سادگی پیکربندی: سادگی پیکربندی شامل امکان راه اندازی سریع فایروال و مشاهده سریع خطاها و مشکلات است.در واقع بسیاری از مشکلات امنیتی که دامنگیر شبکه های می شود به پیکربندی غلط فایروال بر می گردد. لذا پیکربندی سریع و ساده یک فایروال ، امکان بروز خطا را کم می کند. برای مثال امکان نمایش گرافیکی معماری شبکه  و یا ابزرای که بتواند سیاستهای امنیتی را به پیکربندی ترجمه کند ، برای یک فایروال بسیار مهم است.

4-  امنیت و افزونگی فایروال: امنیت فایروال خود یکی از نکات مهم در یک شبکه امن است.فایروالی که نتواند امنیت خود را تامین کند ، قطعا اجازه ورود هکرها و مهاجمان را به سایر بخشهای شبکه نیز خواهد داد. امنیت در دو بخش از فایروال ، تامین کننده امنیت فایروال و شبکه است:

الف- امنیت سیستم عامل فایروال : اگر نرم افزار فایروال بر روی سیستم عامل جداگانه ای کار می کند، نقاط ضعف امنیتی سیستم عامل ، می تواند نقاط ضعف فایروال نیز به حساب بیاید. بنابراین امنیت و استحکام سیستم عامل فایروال و بروزرسانی آن از نکات مهم در امنیت فایروال است.

ب- دسترسی امن به فایروال جهت مقاصد مدیریتی : یک فایروال باید مکانیزمهای امنیتی خاصی را برای دسترسی مدیران شبکه در نظر بگیرد. این روشها می تواند رمزنگاری را همراه با روشهای مناسب تعیین هویت بکار گیرد تا بتواند در مقابل نفوذگران تاب بیاورد.

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع فایروال (FireWall) ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
Next Generation Network (شبكه نسل آینده)

دانلود پایان نامه کارشناسی Next Generation Network (شبكه نسل آینده) در 243 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود Next Generation Network (شبكه نسل آینده)

دانلود پایان نامه کارشناسی Next Generation Network (شبكه نسل آینده)
 پایان نامه کارشناسی 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل docx
حجم فایل 1620 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 243

Next Generation Network (شبكه نسل آینده)

در 243 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

به نام خدا

Next Generation Network (NGN)

در این پروژه از زوایای بسیار متفاوت، هوش شبكه را در نظر گرفته ایم. ما پروتكل ها، روشها و ابزار خدمات رسانی در شبكه های telephony (تلفنی)، mobile (شبكه متحرك) و اینترنت را بررسی كرده ایم. بعضی از استانداردها مناسب هستند و سایر استانداردها پیشنهادهای صنعتی جدید  هستند.

به طور كلی موضوع اصلی كه در این پروژه دنبال می شود تقارب یا اصطلاحاً همگرایی سرویسهای Voice (صدا) و Data (دیتا) به سمت یك دنیای جدید از درخواستهای پیشرفته كه یك راهی برای ارتباط برقرار كردن بین افراد به وجود می آورند، می باشد. در واقع نیاز به یكی كردن حالت انتقال مداری و انتقال بسته ای (Packet) به یك شبكه باند پهن جهانی بود كه اتحادیه مخابرات بین المللی را برای ایجاد شبكه های Next Generation تحریك كرد.

چند دهه پیش واژه ارتباط از راه دور (مخابرات) مترادف واژه telephony شد. شبكه تلفنی هنوز هم یك زیربنای ارتباطی بسیار مهمی را نشان می دهد. اما این شبكه به یك منبع خدمات دارای ارزش اضافی تبدیل شده است. شبكه mobile  , telephony و اینترنت حال وسایل ارتباطی مناسبی در بسیاری از خانواده ها هستند.

امروزه، شبكه های telephony، اینترنت و شبكه های سلولی mobile مراحل مختلفی را می گذرانند. همانطوری كه در اینجا بحث كردیم هر یك از این شبكه ها دارای پروتكل ها و خدمات مخصوص به خود هستند. هر یك از آنها به جواز مخصوص خود نیاز دارند و اغلب توسط اپراتورهای رقیب و متفاوتی كنترل می شوند.

البته ارتباطی بین شبكه های اینترنت، ثابت و mobile (متحرك) وجود دارد. امكان انجام مكالمه تلفنی از شبكه ثابت تا شبكه متحرك، جستجوی صفحات وب از طریق پایانه متحرك یا connect شدن به اینترنت از طریق تلفن وجود دارد.

هنوز، اتصال داخلی میان شبكه های mobile، telephony و اینترنت بر مبنای نقطه به نقطه است. شما برای connect شدن به اینترنت از طریق تلفن نیاز دارید از میان یك مركز سوئیچ ارتباطی عبور كنید (GMSC). شما برای جستجوی صفحات وب از طریق یك پایانه متحرك نیاز دارید از مودم (اگر شبكه GSM است) یا از یك gateway router (مسیریاب گذرگاه) (اگر شبكه GPRS است) استفاده كنید. شكل زیر واقعیت فعلی را نشان می دهد.

 

Telephony, The Internet, And Mobile Networks today

 

پیش بینی اینكه این شبكه ها از همین لحظه تا 15-10 سال به بعد شبیه چه چیزی می شوند مشكل است. واژه شبكه نسل آینده لغت رایجی است كه امروزه بسیاری از مردم در صنعت ارتباطات از آن استفاده می كنند. به نظر می رسد این واژه به هرآنچه كه یك شبكه ممكن است در حاشیه قرار  دهد اشاره می كند اما این واژه تعریف خوبی ندارد.

هنوز چندین نكته كلی وجود دارد كه به نظر می رسد در اكثر دیدگاههای مردم نسبت به اینكه شبكه های نسل آینده چه چیزی هستند مشترك باشد. یك نكته این است كه IP در نهایت برای انتقال صدا، و مولتی مدیا به یك تكنولوژی تبدیل شود. شبكه های IP ارزان هستند و در مقایسه با سوئیچینگ مدار تلفنی یا موبایل راحت تر به یكدیگر متصل و كنترل می شوند.

IP مشكلات خاصی هم دارد. شبكه های IP همیشه راحت تنظیم نمی شوند و برای فراهم كردن QOS و امنیت دچار مشكل می شوند. انتظار می رود IPV6 ورژن جدید IP فاقد اكثر این مشكلات باشد. در بسیاری از موارد در صنعت فرض می شود كه شبكه های نسل آینده دارای شبكه انتقال با هستة اصلی IPV6 باشند.

شبكه های امروزی داده، mobile و telephony در این زمینه نیستند اما مثل شبكه های access كه به شبكه های هسته ای IP منتقل می شوند، زیاد دیده می شوند. البته این مورد به نوعی وسیله مناسب نیاز دارد تا با این واحدهای getway یا interworking تماس برقرار كند. شكل مقابل این دید سطح بالا نسبت به شبكه های نسل آینده را نشان می دهد. همانطوری كه شكل نشان می‌دهد، احتمالاً IP در شبكه به یك تكنولوژی مجتمع تبدیل می شود.

 

دانلود Next Generation Network (شبكه نسل آینده)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
Next Generation Network (شبكه نسل آینده) ,

پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك

پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك در 143 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك

پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك
پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز 
 نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور
شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك
دسته بندی ویژوال بیسیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 912 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك

در 143 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

خلاصه :

این تز یك قسمت از پروژه HSV در مركز استرالیایی برای زمینه رباتیك در دانشگاه سیدنی است . هدف توسعه Package ارتباطی بی سیم برای ارتباط بین كامپیوتر آن بورد ute و كامپیوتر اپراتور است . اول از همه حسگرها و محرك ها مطالعه و بحث شدند و همه داده های مهم كه اپراتور ممكن است به آن علاقه داشته باشد تحلیل و معین شده اند . سیستم ارتباطی بی سیم سپس انتخاب و گسترش یافت . بانداستفاده شده 2.4 GHz بود و سیستم IEEE802.llb بوسیله ارتباط پیك توپیك كامپیوترها استفاده می شود . Package  سخت افزاری بی سیم به دفت انتخاب شده مانند : آنتن ute ، آنتن اپراتور كارت اینترنتی ارتباطی بی سیم و مبدل اینترنتی . كتابخانه ارتباطی استفاده شده كتابخانه msg-Bus بود . جایی كه ارتباط به آسانی فعال می شود تا پیام‌ها در یك زمان فرستاده شوند .دو نرم افزار اصلی توسعه یافت . اولین نرم افزار توسعه یافته برای ute تمام دیتای حسگرها را ز حافظه تقسیم شده هسته اصلی می خواند و آن را به كامپیوتر اپراتوری می فرستد . نرم افزار دوم ، نرم افزار اپراتور با ute ارتباط می یابد و دیتای مخصوصی رامی خواهد و آن را در فایلهای متنی ذخیره می كند . سرانجام ، روالهای مطمئن برای هر كس طرح ریزی شده كه ute برای مردم توسعه یافته استفاده كند و هر بخش از آزمایش انجام شده در هر زمان را دنبال كند .

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه

 

Chapter 4 :

4.1 Background : (پیش زمینه)

massage-Bus رابط برنامه نویسی كاربردی msg-Bus یك كتابخانه برای پشتیبانی پردازش داخلی و ارتباط سیستم داخلی است كه واسط سوكت را استفاده می كند . كتابخانه پروتكل پیام دیاگرام را استفاده می كند (UDP) كه بوسیله IP فراهم می شود. این انتخاب كه نسبت به استفاده TCP برتری دارد ساخته شده است . برای اجرای دلایل و بدلیل اینكه واسط اساسی (اترنت سریع كلیدداری در صفحه بندی hupspoke) خودش به تنهایی مجزا است : ارتباط دو طرفه نقطه به نقطه پس گره ها و تصادم یابی با دوباره ارسال كردن بسته ها گم شده . كتابخانه برای كد كردن ساختار دستوری C++ است .

توابع گذرگاه پیام : 4.2

یك سیستم توزیعی شامل تعدادی از سیستم هاست (كه گره ها نامیده می شوند) جایی كه روی هر نود یك شماره از فرایندها (كه وظایف خوانده می شوند) می توانند اجرا شوند . هدف از یك message Bus یك گذرگاه پیام فعال سازی این وظایف است برای انتقال دادن اطلاعات تبادلی و همزمان سازی اهداف دلیل استفاده از message Bus برای این تبادلات اجتناب از ارتباطات نقطه به نقطه یك شبكه وسیع و بدست آوردن معماری سیستم پیمانه ای است . هدف توانایی ارتباط (گذراندن پیام) پس وظیفه ها در نودهای مختلف پاپس وئظایفی در نود مشابه بدون ایجاد هیچ تغییر برای وظایف دیگر در سیستم می باشد . كتابخانه msg-bus شامل تعدادی از توابع است كه بوسیله سرویس گیرنده ، سرور و برنامه های نظیر به نظیر فراخوانی می شووند .

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه ساز عملكرد تراكتور با ویژوال بیسیك ,

<-BloTitle->
<-BloText->