خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مسترفایل
<-BloTitle->
<-BloText->

مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی : منطقه زنجانرود)

مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی منطقه زنجانرود) چکیده اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است افزون بر این بسیاری از برنا مه ریزان وسیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنندکه می تواندبا برنا مه ریزی اصولی ومن

دانلود مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی : منطقه زنجانرود)

مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی  منطقه زنجانرود)
دسته بندی فایل
فرمت فایل doc
حجم فایل 1413 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی : منطقه زنجانرود)

 

چکیده

اقتصاد گردشگری در حال حاضر در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است .افزون بر این بسیاری از برنا مه ریزان وسیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنندکه می تواندبا برنا مه ریزی اصولی ومناسب وشناسایی فرصتها ومحدودیتهای گردشگری،نقش موثری در توسعه مناطق شهری ودر نتیجه توسعه ملی وتنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد.از اینرو در اینجا سوال این است که پتانسیلها ومحدودیتهای  توسعه گردشگری شهر کدام است ؟وچه راهبردهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه ملی بشود وجود دارد؟بدین منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش،مطالعات میدانی وتعیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها وتهدیدهابه شیوه SWOTبه ارائه استراتژی وراهبرددر جهت توسعه گردشگری منطقه زنجانرود پرداخته است.تجزیه وتحلیلها نشان می دهد که با توجه به توانها واستعدادهای بالقوه گردشگری منطقه،آن می تواند به یک عامل توسعه درونزا تبدیل شودکه خود نیاز به برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت ،تقویت فرصت ،ومقابله باتهدیدات وضعفها را ضرورت می بخشد. لازم به ذکر است راهکارهای این پژوهش در بهینه سازی  وضع موجود وساماندهی صنعت گردشگری در این استان می باشد.

کلمات کلیدی:امکان سنجی ،توسعه گردشگری،مدل SWOT،راهبرد

 

 

مقدمه

محیطهای شهری بخصوص شهر های بزرگ هر چند دارای معضلاتی  چون آلودگی ،ترافیک ،جرم وجنایت و..می باشند ومردم را گریزان می سازند ولی مظهر تمدن ،فرهنگ واداره جامعه هستند که خود از ویژگی های گردشگری به دور نیستند وبعضا ارزشمندترین منابع توریستی (پارکها وچشم اندازها ،رودخانه ها،فضا های تاریخی و..) را در خود جای داد ه اندکه برای افراد جذاب بوده وآنها را به سوی خود جذب می کند از طرفی در زندگی ماشینی قرن 21 با روند روبه تزاید فناوری وماشینی شدن زندگی در جوامع وگسترش اختراعات که انسان را به شهر ها به عنوان محورهای تحول وابسته می کند لزوم توجه به مقوله گردشگری احساس می شود.(BULTER,2002).گذشته از ضرورتها جایگاه گردشگری به حدی است که قران مجید در آیاتی چند انسان را به این موضوع مهم دعوت کرده است(موحد،1383).توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه ترمی کندکه طبق آمار در سال 2005 حدود 808 میلیون گردشگر در جهان جابجا شده­اند که این خود باعث ایجاد درآمدی بالغ بر 282 میلیارد دلار بوده است. گردشگری یکی از منابع اصلی اشتغال در سراسر دنیا نیز است که طبق برآورد سازمان جهانی جهانگردی حدود 7/76 میلیون شغل در دنیا در این صنعت به صورت مستقیم اشتغال دارند.

دانلود مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی : منطقه زنجانرود)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی : منطقه زنجانرود) ,

مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

چکیده هدف این مطالعه بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی دبیرستان های اردبیل می باشدپژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 9291 تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 2000 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل 380

دانلود مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی

مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی


چکیده:

هدف این مطالعه بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی دبیرستان های اردبیل می باشد.پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91  تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر 2000 نفر می باشد و نمونه آماری نیز شامل  380 دانش آموز می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اضطراب امتحان  اسپیل‌برگر(1980)،  مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) و پرسشنامه سبک اسناد سیلگمن را تکمیل نمودند. برای تحلیل فرضیات از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک بدبینانه با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 27/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با نگرانی و هیجان پذیری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با نگرانی برابر 31/0 و سبک بدبینانه با هیجان پذیری برابر 24/0 است.

همچنین بین سبک بدبینانه با رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر 15/0 است.همچنین نتایج نشان داد که بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده، دوستان و رضایت از خود رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی بین سبک بدبینانه با رضایت از خانواده برابر 24/0،سبک بدبینانه با رضایت از دوستان  برابر 23/0 و سبک بدبینانه با رضایت از خود برابر 12/0 است.با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق در کل می توان گفت که سبک بدبینانه با اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و سبک بدبینانه اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان را پیش بینی می کند.

 

واژه های کلیدی: سبک بدبینانه، اضطراب امتحان، رضایت از زندگی، دانش آموزان

  

مقدمه:

 

بسیاری از معلمان و مربیان معتقدند که ویژگی های شخصیتی و متغیرهای روانشناختی همانند ویژگی های جسمانی نقش بسیار مهمی در موفقیت دانش آموزان دوره متوسطه دارند. وقتی ویژگی های جسمی افراد برابر است و افراد خواهان برنده شدن در یک رقابت علمی و ورزشی می باشند، آنهایی که کنترل ذهنی وروانی خوبی دارند معمولاً پیروزی را به دست می‌آورند. هر چند داشتن این ویژگی ها فقدان مهارت راجبران نمی کند، اما در یک رقابت تنگاتنگ می تواند باعث تفاوت بین برد و باخت شود(کوکریل[1] ، 2002: 168). 

دانلود مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی نقش سبک بدبینانه در پیش بینی اضطراب امتحان و رضایت از زندگی دانش آموزان دوره راهنمایی ,

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

دانلود مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
 بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین 
فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین
سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال
دسته بندی فایل
فرمت فایل pdf
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی معین بر میزان لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب 20 دانشجوی دختر غیر فعال انتخاب شدند. 10 نفر با (وزن: 21/55 کیلوگرم، قد: 15/161 سانتی­متر، سن: 7/22 سال و شاخص تودۀ بدنی: 17/41 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه کنترل و 10 نفر با (وزن: 04/54 کیلوگرم، قد:24/158 سانتی­متر، سن: 9/22 سال و شاخص توده بدنی: 28/41 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه تجربی قرار گرفتند. نمونه­های خونی برای تعیین میزان لپتین، انسولین و کورتیزول قبل و بعد از تمرین اخذ شد. سپس گروه تجربی تحت تأثیر برنامۀ هوازی (دویدن با 70 تا 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) به­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته برنامۀ دویدن به مدت 15 دقیقه شروع شد و هر سه جلسه 2 دقیقه به زمان آنها اضافه شد تا اینکه زمان دویدن به 20 دقیقه افزایش یافت سپس تا آخرین جلسه تمرین (پایان هفته ششم) این مدت حفظ گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون تی مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 6 هفته فعالیت هوازی معین بطور غیر­معنی­داری موجب کاهش لپتین پلاسمایی، افزایش انسولین، کاهش کورتیزول و نیز کاهش درصد چربی بدن در گروه تجربی شد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت 6 هفته فعالیت هوازی تأثیری بر روی لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال ندارد احتمال می­دهیم کوچک بودن نمونه که موجب تفاوت معنی­دار داده­ها شده علت آن باشد. (05/0 P=).

کلید واژه­ها: لپتین، انسولین، کورتیزول، فعالیت هوازی، دختران غیر فعال.

دانلود مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی تأثیر فعالیت هوازی معین بر روی سطوح لپتین، انسولین و کورتیزول دختران غیر فعال ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی

مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی

دانلود مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی

مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی
دسته بندی فایل
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی

بخش اول : آشنایی با تاسیسات الكتریكی

آشنایی با جریان سه فاز

جریان سه فاز در مداری كه سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا كه هر كدام نسبت به هم 120 درجه الكتریكی اختلاف فاز دارند تهیه می شود.

انواع اتصال در سیستم سه فاز

در سیستم سه فاز معمولاً‌ از سه نوع اتصال استفاده می شود :

الف- اتصال ستاره

ب- اتصال مثلث

ج- اتصال مختلط

-محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

همانطور كه می دانیم در اتصال ستاره اختلاف سطح هر فاز با سیم نول ولتاژ فازی (UP) و اختلاف سطح هر فاز با فازی دیگر ولتاژ (Ul) را تشكیل می دهند. مقدار ولتاژ خط از مجموع دو ولتاژ فازی بدست می آید. به همین جهت برای بدست آوردن مقدار Ul باید برآیند دو ولتاژ فازی را رسم و مقدار آن را محاسبه نماییم. بدین ترتیب كه یكی از بردارها را در امتداد و به اندازه خودش رسم كرده و سپس بردار را با بردار پهلویش رسم می كنیم. رابطه روبرو برقرار است :

اما جریانی كه از هر كلاف عبور می كند همان جریان خط می باشد. یعنی در اتصال ستاره جریان خط مساوی جریان فاز است .             IL=IP

-محاسبه جریان و ولتاژ در اتصال مثلث

در این روش كلافهای مصرف كننده یا مولد به شكل مثلث قرار می گیرند. همانطور كه می دانیم ولتاژ خط UL در اتصال مثلث همان ولتاژی است كه در دو سر كلاف قرار دارد یعنی در اتصال مثلث ولتاژ خط برابر با ولتاژ فاز است :              UL = UP

اما جریانی كه از هر خط می گذرد مجموع برداری جریان دو كلاف بعدی است. پس جریان هر خط 73/1 برابر جریان هر فاز است :             

-اتصال مختلط تركیبی از اتصالهای ستاره و مثلث می باشد.

توان در مدارهای سه فاز

در یك اتصال سه فاز توان كل از مجموع توانهای هر فاز بدست می آید : P = P1+P2+P3    

اگر بار متعادل باشد داریم :      P1 = P2 = P3 = Pph

پس توان كل می تواند سه برابر توان هر فاز باشد :      P = 3Pph

                                                     P = Up.lp.COS (j)

در اتصال ستاره توان بصورت زیر بدست می آید :

                                              و            ip=iL

 
  


در اتصال مثلث هم رابطه بالا صادق می باشد.

روشهای اندازه گیری توان

معمولاً برای اندازه گیری در سیستم سه فاز از دو روش زیر استفاده می كنند :

الف- روش چهار سیم (3 واتمتری)

ب- روش سه سیم (2 واتمتری)

الف- روش چهار سیم :

در این روش با استفاده از 3 واتمتر كه سر راه هر فاز قرار می گیرد و سیم نول توان هر فاز جداگانه اندازه گیری شده و مجموع این سه واتمتر توان كل می باشد. اگر بار كاملاً متعادل باشد هر سه واتمتر دارای مقادیر مساوی می شوند. پس در یك بار متعادل فقط از یك واتمتر هم می توان استفاده كرد.

دانلود مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله آشنایی با تاسیسات الكتریكی ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان

مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان

دانلود مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان

مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان
دسته بندی طب سنتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان

طب گیاهی قدیمی ترین شکل درمان است که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است.

استفاده از این روش درمانی در تمامی تمدن ها سابقه دارد و یک جز مهم در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می رود.

گرایش مجدد مردم به داروهای گیاهی و تولید روزافزون این فرآورده ها از سوی شرکتهای معتبر داروسازی جهان بهانه ای است برای توجه بیشتر به درمان های گیاهی.

استفاده از گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری ها از روزگاران کهن مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته و تا ابتدای قرن شانزدهم معتبرترین روش برای درمان بیماری ها به شمار می رفته است.

ابوعلی سینا از نخستین دانشمندانی است که در کتاب قانون به شرح و بررسی علمی خواص درمانی گیاهان پرداخته است.

قانون ابن سینا همراه با کتاب الحاوی که از سوی رازی به رشته تحریر درآمد، منابع ارزشمند طب گیاهی بوده و قرنها به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربی بوده اند. قرن شانزدهم با آغاز نگرش های نوین در علم پزشکی همراه بود.

در نتیجه ظهور این دیدگاه های جدید درمان ، کم کم روشهای درمان بیماری ها با گیاهان کنار گذارده شد و استفاده از داروهای شیمیایی جانشین گیاه درمانی شد؛ اما داروهای تازه هم مشکلات خاص خود را داشت.

عوارض جانبی بسیار زیاد داروهای شیمیایی و گرانی آنها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهی شد. در قرن اخیر پیشرفت عمده ای در بهره گیری از گیاهان دارویی حاصل شده است و آزمایشگاه های مجهز در سراسر جهان برای بررسی اثرات این داروها به کار و فعالیت مشغولند.

 

 

طب سنتی در عصر تجدد

شاید برای بسیاری از مردم قابل تصور نباشد که وجود انواع داروهای شیمیایی در بسته بندی های رنگارنگ حاصل تحقیق بر روی اجزای موثر گیاهان دارویی است. بد نیست بدانید حدود 25 درصد از داروهای تجویز شده از سوی پزشکان در ایالات متحده حداقل شامل یک جزو مشتق از گیاهان هستند.

بعضی از این داروها از عصاره گیاهان تهیه شده و گروهی دیگر از ترکیبات شیمیایی با منشائ گیاهی ساخته می شوند. آمار استفاده از داروهای گیاهی در سالهای اخیر قابل توجه است.

سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که در حال حاضر 80درصد جمعیت جهان یعنی حدود 4 میلیارد نفر از طب گیاهی در درمان بیماری ها استفاده می کنند.

WHO خاطرنشان می سازد که از حدود 119داروی گیاهی حدود 74مورد آن دقیقا همانند کاربرد آنها در طب سنتی مورد استفاده پزشکان قرار می گیرد.

همین موضوع موجب شده است که هم اکنون تحقیقات گسترده ای از سوی شرکتهای داروسازی روی خواص درمانی گیاهان مناطق مختلف جهان انجام گیرد.

هم اکنون مواد مشتق از گیاهان نقش عمده ای در صنعت داروسازی دارند. چنین داروهایی برای درمان بیماری قلبی ، فشار خون بالا، انواع دردهای مزمن ، آسم و دیگر بیماری ها به کار می رود.

دانلود مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله طب گیاهی

مقاله طب گیاهی

دانلود مقاله طب گیاهی

مقاله طب گیاهی
دسته بندی طب سنتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

مقاله طب گیاهی

طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان................................................................1

 طب سنتی در عصر تجدد..........................................................................2

داروخانه طبیعت.....................................................................................3

گیاهان مقوی_1.....................................................................................3

گیاهان مدر_2......................................................................................3

گیاهان مسهل و ملین_3...........................................................................4

داروهای طبیعی هم گاهی مضر است...........................................................4

تعریف تریاک......................................................................................5

خواص درمانی.....................................................................................5

تاریخچه...........................................................................................6

منبع شبه افیونی ها...............................................................................6

شکل ظاهری.....................................................................................6

استفاده ها.........................................................................................7

احساس های پدید آمده...........................................................................7

خطرات...........................................................................................8

اعتیاد..............................................................................................9

کمک های اولیه با گیاهان داروئی.............................................................10

داروهای خریدنی.................................................................................10

داروهای نجات بخش...............................................................................10

کرم گل داوودی....................................................................................10

پماد گوش خر......................................................................................10

کرم حشیشه القزاز.................................................................................11

روغن اسطوخودوس..............................................................................11

کپسول مقربی......................................................................................11

عصاره نارون کوهی..............................................................................11

داروهای خانگی...................................................................................11

سیر..................................................................................................12

پیاز..................................................................................................12

درمزرعه...........................................................................................12

روغن های دمکرده................................................................................12

تفاونهای گیاهان داروئی و گیاهان معطر........................................................19

.....................................................................................23Aloe vera

24……………………………………………………………….Marigold

25………..……………………………………………………….tannins

استفاده از سایر فرم های داروئی در سوختگی.................................................26 

عرق نعنا ممتاز....................................................................................29

عرق کاکوتی........................................................................................30

نوع گیاه مورد استفاده جهت تقطیر...............................................................32

استحمام با کاج.....................................................................................34

استحمام با سبوس گندم............................................................................35

پروتکل پیشنهادی.................................................................................36

سنبل الطیب.........................................................................................36

بادرنجبویه..........................................................................................37

اکیر ترکی..........................................................................................37

اویشن...............................................................................................38

بابونه................................................................................................38

اسطو خدوس.......................................................................................38

استحمام با سیلیس..................................................................................39

صبر زرد...........................................................................................39

معرفی گیاه.........................................................................................40

ترکیبات گیاه........................................................................................40

اشکال موجود......................................................................................41

نکات احتیاطی .....................................................................................42

تداخل های احتمالی.................................................................................42

 

طب گیاهی قدیمی ترین شکل درمان است که از سوی بشر شناخته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است. استفاده از این روش درمانی در تمامی تمدن ها سابقه دارد و یک جز مهم در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می رود.

گرایش مجدد مردم به داروهای گیاهی و تولید روزافزون این فرآورده ها از سوی شرکتهای معتبر داروسازی جهان بهانه ای است برای توجه بیشتر به درمان های گیاهی.

استفاده از گیاهان به عنوان دارو برای پیشگیری و درمان بیماری ها از روزگاران کهن مورد توجه متخصصان طب سنتی قرار داشته و تا ابتدای قرن شانزدهم معتبرترین روش برای درمان بیماری ها به شمار می رفته است.

ابوعلی سینا از نخستین دانشمندانی است که در کتاب قانون به شرح و بررسی علمی خواص درمانی گیاهان پرداخته است.

قانون ابن سینا همراه با کتاب الحاوی که از سوی رازی به رشته تحریر درآمد، منابع ارزشمند طب گیاهی بوده و قرنها به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده دانشمندان غربی بوده اند. قرن شانزدهم با آغاز نگرش های نوین در علم پزشکی همراه بود.

در نتیجه ظهور این دیدگاه های جدید درمان ، کم کم روشهای درمان بیماری ها با گیاهان کنار گذارده شد و استفاده از داروهای شیمیایی جانشین گیاه درمانی شد؛ اما داروهای تازه هم مشکلات خاص خود را داشت.

عوارض جانبی بسیار زیاد داروهای شیمیایی و گرانی آنها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهی شد. در قرن اخیر پیشرفت عمده ای در بهره گیری از گیاهان دارویی حاصل شده است و آزمایشگاه های مجهز در سراسر جهان برای بررسی اثرات این داروها به کار و فعالیت مشغولند.

 طب سنتی در عصر تجدد

شاید برای بسیاری از مردم قابل تصور نباشد که وجود انواع داروهای شیمیایی در بسته بندی های رنگارنگ حاصل تحقیق بر روی اجزای موثر گیاهان دارویی است. بد نیست بدانید حدود 25 درصد از داروهای تجویز شده از سوی پزشکان در ایالات متحده حداقل شامل یک جزو مشتق از گیاهان هستند.

بعضی از این داروها از عصاره گیاهان تهیه شده و گروهی دیگر از ترکیبات شیمیایی با منشائ گیاهی ساخته می شوند. آمار استفاده از داروهای گیاهی در سالهای اخیر قابل توجه است

دانلود مقاله طب گیاهی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله طب گیاهی ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

دانلود مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ 

تا چندی پیش فعالیت های اقتصادی بانوان بسیارنامشهود بود. از زمانی كه مردها برای شكار از خانه خارج می شدند، این زن ها بودند كه بقیه امور را در دست می گرفتند. اوراق حسابداری بر جا مانده، نشانگر حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در مصر، بین النهرین، یونان و روم است. در یونان گرچه زنان از نظر فیزیكی ضعیف و از نظر روانی ناپایدار محسوب می شدند ولی در معابد، گردانندگانی قدرتمند بودند. در طرف دیگر دنیا، چین دارای احاطه اقتصادی بر آسیا بود و در آن تمام اعضاء خانواده برای گذران زندگی كار می كردند. پس از فروپاشی روم در سال ۴۷۶ و ظهور مسیحیت در اروپا، كلیسای كاتولیك تنها عامل اجتماعی یکدست كننده شد و پادشاهی های كوچك فئودالی را هدف قرار داد. به طوری كه در سال ۸۰۰ روستاها تبدیل به مراكز تجارت و تولید شدند. پس از رونسانس موجی از اختراعات و اكتشافات اروپا را در برگرفت كه زن ها نیز در آن نقش داشتند. در اوایل سال ۱۴۰۰ در ایتالیا گزارش هایی از زنان صنعتگر و اغذیه فروش به ثبت رسیده است. در انگلیس محدودیت های صنفی و سنت های محلی فعالیت های اقتصادی بانوان را محدود می كرد ولی با این حال در سال ۱۷۰۰ سوابق مالیاتی، زنان را در اموری همچون وام دهندگی، پارچه فروشی ، هتل داری، قهوه فروشی و غیره كاملا فعال نشان می دهد. در اروپا اغلب زمانی كه مردان در سفر بودند همسرانشان مسئولیت اداره امور كاری را بر عهده داشتند و در شهر زنان هر نوع فروشگاهی را اداره می كردند. در قرن ۱۸نظام صنفی نا منعطف بر اروپا و امریكا سلطه داشت ولی با وجود این زنان راهی برای فعالیت اقتصادی یافتند. در لیون فرانسه زنان با راه اندازی كارگاه های زیر زمینی در صنعت تولید ابریشم كلاه و دگمه توانستند قیمت ها را شكسته و محصولات برتری تولید كنند.

در اواخر قرن ۱۸ فرانسه اعلام كرد كه زنان در صورت ازدواج تمام اختیار قانونی خود را از دست می دهند .این محدودیت در انگلیس و امریكا نیز اعمال شد. این در حالی بود كه كار آفرینی در بین زنان اقشار پایین رواج و رونق بیشتری داشت. با انقلاب صنعتی و تبدیل شدن روستاها به شهرها و پدید آمدن كارخانجات و افزایش نیاز به نیروی كار، قانون گذاری در آمریكا بر اساس اعطای "حق مالكیت و مذاكره در قراردادها" به زنان شروع شد.

قرن ۱۹ همراه با تغییرات و‌آشفتگی های سیاسی حاصل از جنگ جهانی اول و دوم، مانند دوره ركود اقتصادی امریكا بود. در ژاپن حق رای از زنان گرفته شد ولی این باعث نشد كه آن ها قهوه خانه ها و هتل هایی را راه اندازی نكنند در چین نیز با وجود مهاجرت مردان زنان آن ها كار و خانواده را مدیریت می كردند. این در حالی بود كه آن ها اصرار داشتند كه وظیفه اولیه آن ها خانه داری است. در سوئد نیز قوه مقننه تمركز خود را روی تشویق زنان به تربیت فرزندان گذاشت. درسال ۱۹۴۸كشورهای كمونیست تمركز خود را روی صنایع بزرگ گذاشتند و پس از آن بسیاری از زنان برای دولت مشغول به كار شدند.

سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ پایدارترین دوره رشد اقتصادی در دنیا بود. آشفتگی اجتماعی در امریكا و اروپا منجر به شكل گیری حقوق مدنی و قانون گذاری مثبت برای زنان شد كه آن ها را قادر ساخت كار خود را گسترش دهند. سازمان های حمایتی مانند سازمان ملی بانوان شكل گرفت و اداره مشاغل كوچك آمریكا به كار آفرینی بانوان توجه ویژه كرد. در سال ۱۹۷۷ زنان ۷% تجارت در آمریکا را داشتند. كه این آمار در سال ۲۰۰۳ به ۳۸ % رسید. آمار زنان صاحب مشاغل درکشورهای اروپایی رشد كمتر ولی هنوز قابل توجهی داشت. در سال ۲۰۰۳، آمار زنان صاحب مشاغل در فرانسه %۳۰، هلند و لوکزامبورگ هر کدام ۲۷%، دانمارک و انگلیس ۱۶% ، اطریش ۱۵% و یونان ۱۴% بود.

در تركیه از سال ۱۹۹۰-۱۹۸۵ تعداد كاركنان زن به ۸۰% افزایش یافت و دولت اعتبارات ویژه ای برای زنان كار آفرین در نظر گرفت. در ۱۹۹۴ در چین بانك ها شروع به دادن وام به كار آفرینان بخش خصوصی كردند. مطالعات محدودی در مورد كارآفرینی در كشورهای آمریكای لاتین انجام شده است. در كشورهای آفریقایی اكثر مشاغل پایین مانند فروشندگی بر عهده زنان بوده ولی طرح توسعه سازمان ملل حامی زنان كار آفرین در كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین است. طرح آن ها شامل تربیت كار آفرینان و همچنین دسترسی آنها به اطلاعات درمورد كارآمد سازی تولید است. بقیه طرح های سازمان ملل روی جنبه مالی کارآفرینی زنان تمركز دارند.

 

بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر كارآفرینی زنان در ایران

طی سالهای اخیر، میزان قابل ملاحظه‌ای از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسائل و محدودیت‌های اشتغال زنان، به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، اولویت جامعه برای حركت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده كارآفرینی را به موضوع مورد وجه محافل علمی تبدیل كرده است. در این مقاله كوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح كارآفرینی زنان شاغل ایران استفاده شود. نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان بر این باورند كه نابرابری‌های جنسیتی موجود در جامعه زنان ایران، كه بیشتر جنبه اجتماعی وفرهنگی دارند، از قابلیت كارآفرینی زنان می‌كاهد. در این زمینه به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای كلیشه‌ای، ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاكم بر سازمان كار اشاره می‌شود.

1.مقدمه

 افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل واقعیت انكارناپذیر جامعه ایران است. با وجود این، تجربه اجتماعی حاكی از آن است كه تعداد كمی از زنان شاغل كارآفرین هستند. برای ظهور فعالیت‌های كارآفرینانه وجود زمینه‌ها و شرایط‌ فرهنگی اجتماعی مناسب ضروری است. مطالعه موانع كارآفرینی زنان به شناسایی محدودیت‌های موجود، اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش كارآیی فردی و اجتماعی آنان كمك می‌كند. هدف این مقاله توضیح این امر است كه نابرابری‌های جنسیتی چگونه می‌تواند از قابلیت كارآفرینی زنان بكاهد. هر چند كه این مقاله بر مبنای روش بررسی اسنادی – نه پژوهش میدان – تنظیم شده است، نگارندگان آن كوشیده‌اند در تشریح نظرات خود از یافته‌های پژوهشی سایر محققان استفاده كنند.

2.تعریف كارآفرینی و كارآفرینان

كارآفرینی یك نوع كنش انسانی است كه در عرصه كار و فعالیت اقتصادی متبلور می‌شود. با وجود این، اقتصاددانان به این امر اذعان دارند كه كارآفرینی پدیده‌ای فرا اقتصادی است. این بدان معناست كه برخی ازپدیده‌ها كه تاثیر عمیقی بر اقتصاد دارند، در اساس دارای ماهیت اقتصادی نیستند (دراكو،1993:13) 

دانلود مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

دانلود مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ 

تا چندی پیش فعالیت های اقتصادی بانوان بسیارنامشهود بود. از زمانی كه مردها برای شكار از خانه خارج می شدند، این زن ها بودند كه بقیه امور را در دست می گرفتند. اوراق حسابداری بر جا مانده، نشانگر حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در مصر، بین النهرین، یونان و روم است. در یونان گرچه زنان از نظر فیزیكی ضعیف و از نظر روانی ناپایدار محسوب می شدند ولی در معابد، گردانندگانی قدرتمند بودند. در طرف دیگر دنیا، چین دارای احاطه اقتصادی بر آسیا بود و در آن تمام اعضاء خانواده برای گذران زندگی كار می كردند. پس از فروپاشی روم در سال ۴۷۶ و ظهور مسیحیت در اروپا، كلیسای كاتولیك تنها عامل اجتماعی یکدست كننده شد و پادشاهی های كوچك فئودالی را هدف قرار داد. به طوری كه در سال ۸۰۰ روستاها تبدیل به مراكز تجارت و تولید شدند. پس از رونسانس موجی از اختراعات و اكتشافات اروپا را در برگرفت كه زن ها نیز در آن نقش داشتند. در اوایل سال ۱۴۰۰ در ایتالیا گزارش هایی از زنان صنعتگر و اغذیه فروش به ثبت رسیده است. در انگلیس محدودیت های صنفی و سنت های محلی فعالیت های اقتصادی بانوان را محدود می كرد ولی با این حال در سال ۱۷۰۰ سوابق مالیاتی، زنان را در اموری همچون وام دهندگی، پارچه فروشی ، هتل داری، قهوه فروشی و غیره كاملا فعال نشان می دهد. در اروپا اغلب زمانی كه مردان در سفر بودند همسرانشان مسئولیت اداره امور كاری را بر عهده داشتند و در شهر زنان هر نوع فروشگاهی را اداره می كردند. در قرن ۱۸نظام صنفی نا منعطف بر اروپا و امریكا سلطه داشت ولی با وجود این زنان راهی برای فعالیت اقتصادی یافتند. در لیون فرانسه زنان با راه اندازی كارگاه های زیر زمینی در صنعت تولید ابریشم كلاه و دگمه توانستند قیمت ها را شكسته و محصولات برتری تولید كنند.

در اواخر قرن ۱۸ فرانسه اعلام كرد كه زنان در صورت ازدواج تمام اختیار قانونی خود را از دست می دهند .این محدودیت در انگلیس و امریكا نیز اعمال شد. این در حالی بود كه كار آفرینی در بین زنان اقشار پایین رواج و رونق بیشتری داشت. با انقلاب صنعتی و تبدیل شدن روستاها به شهرها و پدید آمدن كارخانجات و افزایش نیاز به نیروی كار، قانون گذاری در آمریكا بر اساس اعطای "حق مالكیت و مذاكره در قراردادها" به زنان شروع شد.

قرن ۱۹ همراه با تغییرات و‌آشفتگی های سیاسی حاصل از جنگ جهانی اول و دوم، مانند دوره ركود اقتصادی امریكا بود. در ژاپن حق رای از زنان گرفته شد ولی این باعث نشد كه آن ها قهوه خانه ها و هتل هایی را راه اندازی نكنند در چین نیز با وجود مهاجرت مردان زنان آن ها كار و خانواده را مدیریت می كردند. این در حالی بود كه آن ها اصرار داشتند كه وظیفه اولیه آن ها خانه داری است. در سوئد نیز قوه مقننه تمركز خود را روی تشویق زنان به تربیت فرزندان گذاشت. درسال ۱۹۴۸كشورهای كمونیست تمركز خود را روی صنایع بزرگ گذاشتند و پس از آن بسیاری از زنان برای دولت مشغول به كار شدند.

سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ پایدارترین دوره رشد اقتصادی در دنیا بود. آشفتگی اجتماعی در امریكا و اروپا منجر به شكل گیری حقوق مدنی و قانون گذاری مثبت برای زنان شد كه آن ها را قادر ساخت كار خود را گسترش دهند. سازمان های حمایتی مانند سازمان ملی بانوان شكل گرفت و اداره مشاغل كوچك آمریكا به كار آفرینی بانوان توجه ویژه كرد. در سال ۱۹۷۷ زنان ۷% تجارت در آمریکا را داشتند. كه این آمار در سال ۲۰۰۳ به ۳۸ % رسید. آمار زنان صاحب مشاغل درکشورهای اروپایی رشد كمتر ولی هنوز قابل توجهی داشت. در سال ۲۰۰۳، آمار زنان صاحب مشاغل در فرانسه %۳۰، هلند و لوکزامبورگ هر کدام ۲۷%، دانمارک و انگلیس ۱۶% ، اطریش ۱۵% و یونان ۱۴% بود.

در تركیه از سال ۱۹۹۰-۱۹۸۵ تعداد كاركنان زن به ۸۰% افزایش یافت و دولت اعتبارات ویژه ای برای زنان كار آفرین در نظر گرفت. در ۱۹۹۴ در چین بانك ها شروع به دادن وام به كار آفرینان بخش خصوصی كردند. مطالعات محدودی در مورد كارآفرینی در كشورهای آمریكای لاتین انجام شده است. در كشورهای آفریقایی اكثر مشاغل پایین مانند فروشندگی بر عهده زنان بوده ولی طرح توسعه سازمان ملل حامی زنان كار آفرین در كشورهای آفریقایی و آمریكای لاتین است. طرح آن ها شامل تربیت كار آفرینان و همچنین دسترسی آنها به اطلاعات درمورد كارآمد سازی تولید است. بقیه طرح های سازمان ملل روی جنبه مالی کارآفرینی زنان تمركز دارند.

 

بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر كارآفرینی زنان در ایران

طی سالهای اخیر، میزان قابل ملاحظه‌ای از اندیشه‌ها و آرای اجتماعی، در زمینه مسائل و محدودیت‌های اشتغال زنان، به رشته تحریر درآمده است. از طرف دیگر، اولویت جامعه برای حركت در مسیر توسعه اقتصادی پدیده كارآفرینی را به موضوع مورد وجه محافل علمی تبدیل كرده است. در این مقاله كوشش شده از تلفیق این دو قلمرو موضوعی برای تبیین نازل بودن سطح كارآفرینی زنان شاغل ایران استفاده شود. نگارندگان این نوشتار ضمن به رسمیت شناختن تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان بر این باورند كه نابرابری‌های جنسیتی موجود در جامعه زنان ایران، كه بیشتر جنبه اجتماعی وفرهنگی دارند، از قابلیت كارآفرینی زنان می‌كاهد. در این زمینه به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای كلیشه‌ای، ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاكم بر سازمان كار اشاره می‌شود.

1.مقدمه

 افزایش قابل ملاحظه زنان شاغل واقعیت انكارناپذیر جامعه ایران است. با وجود این، تجربه اجتماعی حاكی از آن است كه تعداد كمی از زنان شاغل كارآفرین هستند. برای ظهور فعالیت‌های كارآفرینانه وجود زمینه‌ها و شرایط‌ فرهنگی اجتماعی مناسب ضروری است. مطالعه موانع كارآفرینی زنان به شناسایی محدودیت‌های موجود، اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش كارآیی فردی و اجتماعی آنان كمك می‌كند. هدف این مقاله توضیح این امر است كه نابرابری‌های جنسیتی چگونه می‌تواند از قابلیت كارآفرینی زنان بكاهد. هر چند كه این مقاله بر مبنای روش بررسی اسنادی – نه پژوهش میدان – تنظیم شده است، نگارندگان آن كوشیده‌اند در تشریح نظرات خود از یافته‌های پژوهشی سایر محققان استفاده كنند.

2.تعریف كارآفرینی و كارآفرینان

كارآفرینی یك نوع كنش انسانی است كه در عرصه كار و فعالیت اقتصادی متبلور می‌شود. با وجود این، اقتصاددانان به این امر اذعان دارند كه كارآفرینی پدیده‌ای فرا اقتصادی است. این بدان معناست كه برخی ازپدیده‌ها كه تاثیر عمیقی بر اقتصاد دارند، در اساس دارای ماهیت اقتصادی نیستند (دراكو،1993:13) 

دانلود مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله زنان کارآفرین در طول تاریخ ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه
گرایش اقلام بهای تمام شده 
رفتار هزینه
گرایش اقلام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 146 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه در 50 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

بهای تمام شده :

 عبارت از منافع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدماتی است که به منظور دستیابی به منافع اقتصادی تولید میشوند که این منافع ممکن است از طریق فروش کالا یا استفاده در عملیات به صاحب آن منتقل یابد و تا زمانیکه منافع آن منقضی نشده است به عنوان دارایی طبقه بندی میشود.

هزینه ( (expense:

 عبارت از دست دادن منافع در جهت کسب درامد .

 زیان (loss) :

عبارت است ازدست  دادن منافع بدون کسب هیچگونه منفعتی که براساس اصل شناخت بلادرنگ درهمان دورهای که تحقق می یابد به سود و زیان دوره بسته میشود مثل زیان ناشی از سیل .

 

تفاوت زیان و هزینه :

۱-هزینه هدفدار است درحالی که زیان هدفدار نیست

۲- هزینه ارادی و اختیاری است در حالی که زیان غیر ارادی نیست

۳-هزینه برای ما درگذشته منافعی ایجاد کرده است درحالیکه زیان درگذشته منافعی ایجاد نکرده است

۴-هزینه ها دارای قابلیت کنترل بیشتری است .

موضوع هزینه (cost object) :

چیزی است که ما میخواهیم بهای تمام شده ان رابدست اوریم وهر چیزی که اندازه گیری مجزای هزینه ان مورد نیاز باشد، موضوع هزینه تلقی میشود به بیان دیگر ،موضوع هزینه مقصدی است که هزینه ها به ان منتسب  تخصیص داده میشود

انباشت و تسهیم هزینه :

 

فهرست

فصل اول : تعاریف اقلام بهای تمام شده
بهای تمام شده    ۱
۱      (expense)هزینه
۱      ( loss) زیان
۱      تفاوت زیان و هزینه
۲    (cost – object)  موضوع هزینه
۲   انباشت و تسهیم هزینه
۳   حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی
۷   طبقه بندی گرایش اقلام بهای تمام شده
۸   اقلام ثابت بهای تمام شده
۹   اقلام متغیر بهای تمام شده
۱۰   اقلام مختلط بهای تمام شده
۱۱   اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده
۱۲   اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
۱۳   مفروضات مربوط به گرایش اقلام بهای تمام شده
فصل دوم :  روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده
۱۸   روشهای مقداری
۱۸   آمار
۱۹   معیارهای تمایل به مرکزیت
۱۹   میانگین حسابی
۱۹   میانه
۲۰   نما
۲۰   معیارهای پراکندگی
واریانس ( پراش )    ۲۰
۲۰   انحراف استاندارد
۲۱   ویژگیهای نمونه
۲۱   نمونه انتخابی
۲۲   توزیع نرمال
۲۲   موارد استفاده از منحنی نرمال
۲۲   مدل سازی آماری
۲۳   تشخیص و تبیین
۲۳   برآورد
۲۴   اعتبار دهی و شبیه سازی
۲۴   تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی
۲۵   تجزیه و تحلیل همبستگی
۲۵   ضریب همبستگی
۲۵   وابستگی در مقابل رابطه علت و معلول
۲۶      استفاده از معادله خط رگرسیون
۲۶   آزمون برآورد پارامترها
۲۷   انحراف استاندارد خط رگرسیون
۲۷   رگرسیون خط مرکب
۲۷   مفروضات تجزیه و تحلیل رگرسیون
۲۸   فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر تابع
۲۸   فرض همگن بودن واریانس
۲۸   فرض نرمال بودن توزیع جامعه آماری
۲۹   فرض همبسته نبودن واریانس بیان نشده ( مازاد تصادفی ) در دوره های مختلف
۲۹   فرض همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
۳۰   منحنی یادگیری و تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده
۳۱   معادله منحنی یادگیری
۳۲      حالت دایمی ( یکسان ) و منحنی یادگیری
۳۲     تجزیه تحلیل روند
۳۳      متوسط متحرک
۳۳      معادله های نمایی
فصل سوم :  اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری
۳۴   اقلام مربوط بهای تمام شده
۳۶   تصمیم گیری برای انتخاب یک راه حل
۳۶   تصمیم گیری با دو راه حل
۳۷   نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده
۳۷   موارد استفاده اقلام مربوط بهای تمام شده
۳۸   تصمیمات ساخت یا خرید
۳۸   هزینه فرصت از دست رفته
۳۹   تصمیمات مربوط به محصولات مشترک
۳۹   تصمیمات قیمت گذاری
تصمیمات مربوط به سفارشهای مخصوص   ۴۱
۴۱   تصمیم گیری با چند راه حل ( تصمیم گیری مرکب )
منابع

 

 هزینه ها  در هر سیستم هزینه یابی اساسا“ دو مرحله کلی را پشت سر می گذارد

 مرحله اول :

انباشت (cost Accumulation):

انباشت هزینه ها برحسب طبقه بندی طبیعی انها که اغلب ،این طبقه بندی خود توصیف کننده هزینه مربوط است مانند مواد ، دستمزد ،سوخت ،تبلیغات و حمل و نقل . منظور از انباشت هزینه ها ،این است که شرکت از طریق یک سیستم حسابداری و به طریقی سازمان یافته داده های هزینه را جمع آوری میکند.

 مرحله دوم :

تسهیم هزینه (cost Assignment) :

 اصطلاح کلی است که شامل  ردیابی (Tracing) هزینه های انباشته به موضوع هزینه و تخصیص (Allocating) هزینه های انباشته به موضوع هزینه است . هزینه های که با یک موضوع مشخص هزینه قابل ردیابی هستند، هزینه های مستقیم و هزینه های که باید به چندین موضوع هزینه تخصیص یابند ،هزینه های غیر مستقیم نامیده میشوند تقریباً تمامی سیستم های حسابداری ،هزینه های واقعی راکه هزینه های انجام شده یا هزینه های تاریخی نامیده میشوند و متمایز از هزینه های پیش بینی شده می باشند ،گرداوری و انباشت می کنند . دربرخی از سازمانها دو مرحله انباشت و تسهیم هزینه ها به صورت همزمان انجام میدهند .مثلاَباخرید مواد اولیه مستقیماََََان را حساب محصولی خاص و یا هر موضوع دیگر منظور می کنند .راه دیگر این است که نخست مرحله اول را طی کرد و سپس به مرحله دوم رسید و اقدام نمود .مثلاَ درمثال فوق ابتدا با خرید مواد آنرا به حساب مواد اولیه و سپس هزینه آنرا به یک دایره ،به یک محصول و سرانجام به حساب مشتری دیگر تخصیص داد.  طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده به منظور جمع آوری صحیح و استفاده اثر بخش از اطلاعات است و براساس مبانی زیر انجام می شود .

حسابداری بر مینای بهای تمام شده تاریخی :

استاندارد حسابداری شماره ۸ : «موجودی مواد و کالا باید بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام یا گروه‌های اقلام مشابه اندازه گیری شود».

 - استاندارد حسابداری شماره ۱۱: «یک قلم دارایی ثابت مشهود که حائز شناخت به عنوان یک دارایی باشد، به هنگام      شناخت اولیه باید به بهای تمام شده اندازه گیری شود».

 - استاندارد حسابداری شماره ۱۵: «سرمایه گذاری‌هایی که تحت عنوان داراییرجاری طبقه‌بندی می‌شود باید در ترازنامه به   روشهای زیر منعکس شود:

الف – بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش

ب- مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین».

- استاندارد حسابداری شماره ۱۷ : «یک دارایی نامشهود به هنگام شناخت اولیه باید به بهای تمام شده اندازه‌گیری شود».

نمونه های فوق چند مورد الزام استفاده از روش ارزش‌گذاری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در ثبت و گزارش اقلام می‌باشد. اما چرا با اینکه بهای تمام شده تاریخی با گذشت زمان و تغییر در قیمت‌ها ویژگی مربوط بودن گزارش‌های مالی را زیر سؤال می‌برد باز هم به عنوان مبنای ثبت و گزارش در صورتهای مالی قرار می‌گیرد؟

پاسخ این پرسش احتمالاً در رابطه معکوس بین ویژگی‌های کیفی قابلیت اتکا و جنبه مربوط بودن صورت‌های مالی نهفته است. قابلیت اثبات و رعایت بی طرفی و عینیت در اندازه‌گیری‌های حسابداری کیفیت قابل اتکا بودن اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی را بالا می‌برد هر چند قابلیت اثبات و تأیید ممکن است در کلیه اندازه‌گیری‌های حسابداری دست نیافتنی باشد، (نظیر قابلیت اثبات ارزش متعارف در مبادله یک قطعه زمین با سهام یک واحد تجاری جدیدالتأسیس) همچنین برآوردهای اجتناب ناپذیر در زمینه های مختلف نظیر عمر مفید ماشین‌آلات، ارزش خالص بازیافتنی موجودی‌ها و قابلیت وصول حساب‌های دریافتنی باعث شده تا گزارشات مالی از حالت کاملاً واقعی خارج شوند. مربوط بودن نیز یکی از ویژگی‌های کیفی و اساسی اطلاعات حسابداری است. ارائه اطلاعات مربوط تصمیم‌گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری می‌دهد. اما تعیین اینکه چه اطلاعاتی مربوط است و چه اطلاعاتی نامربوط، کار ساده‌ای نیست به عنوان مثال با آنکه ترازنامه و صورت سود و زیان مبتنی بر قیمت‌های تاریخی ممکن است نشانگر ادامه فعالیت یک مؤسسه  تا سال‌های زیادی باشد اما واقعیت ممکن است از ورشکستگی مؤسسه در آینده بسیار نزدیک حکایت کند، در حالیکه حسابداران و حسابرسان ممکن است ادعا کنند که اطلاعات مربوط به ورشکستگی احتمالی مؤسسه را می‌تواند از یادداشت‌های ضمیمه صورت‌های مالی تفسیر و ورشکستگی مؤسسه را پیش‌بینی کرد.

«جون سون» در کتاب خود به این مطلب اشاره می کند که همواره با پیشرفت تکنولوژی ظرفیت مازاد شرکت‌ها افزایش می‌یابد.  در نتیجه نیاز به کوچک کردن شرکت موجب ادغام با شرکت‌های دیگر ، سازماندهی مجدد شرکت، اخراج کارکنان یا ورشکستگی می‌گردد. این رویدادها موجب می شود کارایی صورت‌های مالی مبتنی بر قیمت تاریخی زیرسؤال برده شود. علاوه بر این با افزایش فشار بر شرکت‌ها برای رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی بسیاری از شرکت‌ها با مسئولیت‌های جدی آتی روبرو هستند، برای مثال هزینه بازسازی محل فعالیت، مفهوم تطابق هزینه‌ها با درآمد را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. البته راهی که حسابداران و حسابرسان می‌توانند خود را در مقابل این فشارها حفظ کنند استفاده از روش حسابداری پرسپکتیوسنجشی می‌باشد که براساس آن ارزش‌های جاری بیشتر در صورت های مالی منعکس می‌گردد و بدین ترتیب می‌توانند ادعا کنند که صورتهای مالی تغییر در ارزش‌ها که موجب ورشکستگی، ادغام، کاهش اندازه شرکت، مسئولیت‌های زیست محیطی و غیره گردیدند را توانستند پیش بینی نمایند.

استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده به واسطه تغییر قیمت‌ها نیز اگرچه در ظاهر می‌تواند مبلغ اقلام را به روز نماید ولی عملاً شاخص قیمت نمی‌تواند معیار مناسبی در همه موارد برای تعدیل بهای تمام شده باشد و چه بسا موجب گمراهی بیشتر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی نیز گردد. اما در سال‌های اخیر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری به جنبه مربوط بودن صورت‌های مالی بیشتر توجه کرده‌اند و در مواردی نیز ارزش جاری را بر بهای تمام شده تاریخی ارجح دانسته‌اند. در موارد زیادی که از مدت‌ها پیش مورد استفاده قرار گرفته، روش پرسپکتیوسنجشی فقط به طور ناقص مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان روش کمترین قیمت تمام شده یا قیمت بازار و بدهی‌های درازمدت را نام برد، بدین ترتیب در روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار هنگام کاهش قیمت بازار دارایی‌ها و منظور نمودن این کاهش در دفاتر حسابداری، افزایش مجدد ارزش‌ دارایی در دفاتر منظور نمی‌گردد، همچنین ارزش فعلی بدهی‌های بلندمدت براساس تغییر در نرخ بهره تعدیل نمی‌گردد. همچنین براساس FASB115 اوراق بهادار معاملاتی و اوراق بهادار آماده برای فروش را می‌توان در هر دوره با توجه به ارزش بازار آنها در حساب‌ها منعکس کرد.

همانطور که ذکر شد تهیه صورت‌های مالی کاملاً مربوط و قابل اتکا ناممکن است در نتیجه جنبه‌های مربوط بودن و قابل اتکا بودن صورت‌های مالی با یکدیگر مبادله شدند که حسابداری براساس روش قیمت‌های تاریخی را می‌توان به عنوان یکی از این مبادلات تلقی کرد. از آنجا که تهیه یک مجموعه کامل از صورت‌های مالی براساس ارزش فعلی که به اندازه کافی قابل اتکا باشند امکان پذیر نیست باید انتظار داشته باشیم که حسابداری براساس قیمت‌های تاریخی تا آینده‌ای طولانی با ما همراه باشد هرچند گرایش بیشتری به ارائه اطلاعات براساس ارزش فعلی صورت پذیرفته است.

دانلود مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله گرایش اقلام بهای تمام شده و رفتار هزینه ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه

مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه

بررسی تحولات اقتصادی 
توسعه بازار سرمایه 
بررسی تحولات  حسابداری در ایران
حسابداری در ایران
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه در 80 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 فهرست

فصل اول: دربارة اقتصاد ایران   ۱
فصل دوم:اقتصاد آزاد تنها راه حل توسعه فرهنگی   ۴
فصل سوم:جدا ناپذیری اقتصادی از توسعه سیاسی   ۱۰
فصل چهارم: سیل و قحطی همزمان در اقتصاد ایران   ۱۷
فصل پنجم:  روند جهانی جریان¬های سرمایه، تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه   ۲۰
فصل ششم: آیا اقتصاد آمریکا هنوز ابر قدرت است   ۲۸
فصل هفتم: تغییر در دیدگاه سهامداران نسبت به ارزش بنگاه   ۳۳
فصل هشتم: چرا تورم در کشورها کاهش نمی یابد   ۴۱
فصل نهم: توسعه و بازار سرمایه   ۵۲
فصل دهم: حسابداری   ۵۷
فصل یازدهم: تعامل بازار سرمایه و حسابداری   ۶۳
فصل دوازدهم: کاهش ارزش سهام و استانداردگذاری   ۶۹
منابع

 

اقتصاد آزاد تنها راه حل توسعه فرهنگی

 برای ورود به بحث این سوال نسبتاً کلی را شروع می کنیم که به نظر شما چه عواملی در شکل گیری فرهنگ سیاسی یک ملت دخیل اند که شما از میان آن مجموعه عوامل یکی را به عنوان عامل اصلی برگزیدید؟

پاسخ به این سوال تابع شرایط زمان است. یک زمان سوال می شود که ما الان مثلاً در دهه ۱۲۵۰ شمسی هستیم، عوامل موثر در فرهنگ سیاسی چیست؟ اما اگر در دهه ۱۳۸۰ باشیم، می پرسیم عوامل موثر در فرهنگ سیاسی چه می تواند باشد؟ شرایط زمان خیلی مهم است، پاسخ امروز من به این سوال این است که در شرایط امروز جهان ساختارهای اقتصادی است که افکار، برداشت ها، واکنش ها و ایستارها را در یک جامعه شکل می دهد. ساختار اقتصادی از همه عوامل تعیین کننده تر است. فرض کنید در کشوری مثل انگلستان نزدیک به ۹۰ درصد حقوق شان را از بخش خصوصی دریافت می کنند و تنها ۱۰ درصد از دولت حقوق دریافت می کنند بنابراین برای این ۹۰ درصد فضاهای متفاوتی ایجاد می شود؛ فضاهایی برای فکر کردن، انتخاب کردن و آلترناتیو داشتن و حتی افزایش کارآمدی و نوآوری. حال این وضعیت را مقایسه کنید با کشوری مثل الجزایر یا ونزوئلا که این درصد به صورت معکوس است. وقتی شما حقوق تان را از دولت بگیرید این بدان معناست که شما از نظر فکری و فرهنگی و سیاسی و سیستم کنش و واکنشی باید در فضاهای دولتی باشید، بنابراین یک رابطه جدی و مستقیم میان منبع درآمد و بافت فرهنگی و سیاسی وجود دارد.

- زمانی که ما نوع ساختار اقتصادی را مهم ترین عامل اثرگذار در فرهنگ سیاسی کشورها بدانیم باید میان کشورهایی که این ساختار مشابه است فرهنگ سیاسی هم مشابه باشد یعنی فرهنگ سیاسی ایران با تاریخ، جغرافیا، دین و سنت های مشخص با کشوری که از این لحاظ با ایران متفاوت است اما ساختار اقتصادی یکسانی داشته اند، شبیه است.

نه ضرورتاً. فرهنگ سیاسی نهایتاً به رابطه میان دولت و جامعه برمی گردد. هر چقدر جامعه قوی تر باشد به همان نسبت فرهنگ سیاسی قوی تر است. جامعه قوی به چه معناست؟ یعنی اینکه در جامعه فضاهای متنوعی وجود داشته باشد و افراد در جامعه بتوانند در این فضاها زندگی کنند و انتخاب های متعدد داشته باشند. زمانی که از تاچر مهم ترین هدفش در دوره نخست وزیری را پرسیده بودند، وی پاسخ داده بود هدف من این است که انتخاب های شهروندان انگلیسی را افزایش دهم و معنی حرف او این است که من می خواهم جامعه را قوی کنم. در جامعه قوی آدم ها برای اینکه زندگی کنند و رفاه و تفریح داشته باشند در فضاهای متنوع و گاه متضادی قرار می گیرند. اساساً پیشرفت یک کشور تابع این است که جامعه پیشرفت کند. الان در متون سیاست خارجی نوشته می شود سیاست خارجی کشوری موفق است که جامعه آن قوی باشد در حالی که در گذشته می گفتند سیاست خارجی کشوری موفق است که دولت آن قوی باشد. در حال حاضر در این متون چیزی مانند گذشته به اسم سیاست خارجی وجود ندارد که تابع جغرافیا، سرزمین، مساحت و ژئوپولتیک باشد.سیاست خارجی یعنی چارچوبی که روش های افزایش ثروت ملی یک کشور را تسهیل می کند. فرهنگ سیاسی هم به موازات این عامل قرار دارد به این معنا که به چه صورت یک جامعه در خودش فضاهایی را ایجاد کند و گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشد. در دنیای امروز از آنجا که سطح سواد مردم افزایش پیدا کرده، آگاهی ها بیشتر شده، رسانه ها جدی تر شده اند و انسان ها رشد کرده اند به همین دلیل یکسان سازی انسان ها و همه را در یک کانال و مجرا قرار دادن هم غیرطبیعی است، هم مانع رشد. کمااینکه شوروی نتوانست چنین کاری کند و کره شمالی هم نخواهد توانست. در سال های اخیر هم چین متوجه شده که نمی تواند به این صورت ادامه دهد و باید برای جامعه فضا ایجاد کند. در واقع مکانیسم و ماتریس بین دولت و جامعه یعنی میزانی که دولت آمادگی دارد برای جامعه فضا باز کند ماهیت فرهنگ سیاسی یک جامعه را شناسایی می کند اما در عین حال اینکه یک جامعه فضای انتخاب و آلترناتیو داشته باشد از جامعه یی به جامعه دیگر فرق می کند مثلاً فضاهای بازی که در جامعه مالزیایی هست با جامعه کره جنوبی فرق می کند چون اصالتاً جامعه مالزیایی یک جامعه اسلامی است اما کره جنوبی متاثر از مرام کنفسیوس و بودایی است، بنابراین هر دو ممکن است بتوانند فضاهای باز ایجاد کنند اما با مبانی فلسفی متفاوت.

- مهم ترین عامل خلق این فضاهای باز را شما اقتصاد غیردولتی می دانید. کارگزاران به وجود آمدن این فضا چه کسانی هستند؛ مردم یا دولت؟

این مساله در نهایت برمی گردد به اینکه ماهیت نخبگان سیاسی یک کشور چیست، مثلاً اگر پدر و مادری در سن شش سالگی یک بچه به او شنا یاد بدهند یا در سن هشت سالگی فرزندشان را بگذارند که همزمان سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه را بیاموزد به این معناست که این پدر و مادر تدبیر این را دارند که آینده نگری کنند.

سرنوشت یک ملت هم به دست حکومت آن ملت است؛ در مثل مناقشه نیست. ماهاتیر محمد یک فرد بود و اعلام کرد که راه توسعه خصوصی سازی است، سال ۶۲ شمسی شروع کرد و امروز کشور مالزی به جایی رسیده که ۴۵ درصد از صادرات آن صادرات تکنولوژی با سطح بالاست. امروز با پاسپورت مالزی می توانید به ۱۳۰ کشور جهان بدون ویزا سفر کنید. این رقم برای ایران ۱۴ است، در واقع ملت مالزی «شانس» آورد که شخصی به نام ماهاتیر محمد داشت که راهی را انتخاب کرد که ملت مالزی هم روز به روز متدین می شود و هم ثروت ملی و احترام بین المللی شان افزایش پیدا می کند. طبق مطالعه یی که در امریکا صورت گرفته ۷/۹۹ درصد دانشجویان مالزیایی بعد از فارغ التحصیل شدن به کشورشان بازمی گردند، یعنی در این کشور به قدری امنیت اجتماعی وجود دارد که کسی به این فکر نمی کند که در کشور دیگری زندگی یا کار کند.

پاسخ نهایی به سوال شما این است که در نهایت نخبگان مسوول و تعیین کننده اند، البته الان سوالات تسلسلی به وجود می آید که این نخبگان از کجا می آیند؟ نخبگان را چه کسانی تعیین می کنند؟ شاید باید یک جواب شهودی داد که ملت ها باید «شانس» داشته باشند.

- در طول تاریخ ما امثال ماهاتیر محمد وجود داشتند (امیرکبیر یا کسانی که در دوره های بعدی راه را برای مدرنیزاسیون ایران هموار کردند)، چرا در ایران کسی مثل ماهاتیر محمد موفق نمی شود اما در مالزی موفق می شود؟

این سوال بسیار سوال مهمی است و شاید یک سوال کانونی درباره فرهنگ سیاسی ایران باشد. پاسخ کوتاه من این است که ما ایرانی ها به دلایل پیچیده انباشته شده تاریخی با توانایی های همدیگر بسیار مشکل داریم، یعنی من نوعی، بی آنکه خیلی در اختیار خودم باشم از دیدن اینکه یک ایرانی دیگر به چهار زبان مسلط است ناراحت می شوم. کسی ماشین خوب سوار شود، یک نفر روز به روز وضع زندگی اش بهتر شود، موفق تر از من باشد برای من ناراحت کننده است. اگر من ایرانی ببینم که یک نفر با تدبیر زندگی اش را پیش می برد به دلیل آن خمیرمایه یی که در طول تاریخ در من به وجود آمده با آنها مبارزه می کنم، مانع ایجاد می کنم، تخریب و ترور شخصیت می کنم تا مانع رشد آن افراد شوم.

این مشکل عمومی ما ایرانیان است و ما کمتر شخصی را که پیشرفت می کند تشویق می کنیم. یکی از کسانی که من می شناسم با زحمت ۲۰ ساله موقعیت خوبی در یکی از بانک های آلمان پیدا کرد و به گفته خودش بعد از این قضیه تمام دوستان ایرانی اش با وی مشکل پیدا کردند، یعنی این مساله فقط داخل ایران نیست بین ایرانی های همه جا وجود دارد. در حالی که در کانادا این طوری نیست، در آنجا کارگردان برجسته، نویسنده، هنرمند، ثروتمند، عالم و راننده خوب کشورشان را تشویق می کنند. مشکل ما اما با توانایی های همدیگر است، به همین دلیل ما ایرانی ها در سازمان پیدا کردن دچار مشکل می شویم و نمی توانیم تشکیلات درست کنیم، برای همین در لایه های پیچیده شخصیت ما یکسان سازی خیلی قوی تر است. ما دوست داریم همه را یکسان ببینیم. دوست نداریم آدم ها را متفاوت ببینیم. پوپولیسم در فرهنگ ایرانی خمیرمایه های عمیق تاریخی دارد.

 - این ویژگی ها که برشمردید یعنی عدم تحمل پیشرفت دیگران، عدم توانایی کار گروهی و… را شما به «مفروضاتی» می دانید که احتیاج به اثبات ندارند، یا اینکه فرضیاتی که باید دلیل آنها بررسی شود و دیگر اینکه شما علت همه این ویژگی ها را نوع ساختار اقتصادی ایرانی ها می دانید؟

من در ابتدا باید متذکر شوم که این خصائل، خاص ما ایرانی ها نیست، در فرهنگ های دیگر هم وجود دارد (حتی در بعضی فرهنگ های اروپایی) اما نه با این شدت و غلظت. دیگر آنکه برای من این یک مفروض و اصل اثبات شده است و مصادیق و مشاهدات زیادی آن را تایید می کند اما ممکن است برای یک محقق یا دانشجوی دیگری در علم سیاست این یک فرضیه باشد. به هر حال افراد در مراحل مختلف شناخت قرار دارند. برای من این ویژگی ها مفروض است و تاریخ ما مملو از مصادیقی است که نشان می دهد ما افراد توانا را حتماً کنار می زنیم. من حتی احتیاطاً می گویم که ما ایرانی ها به نحو شگفت انگیزی آدم های ضعیف و ناتوان را بیشتر می پسندیم برای همین است که ما تمایلی به آدم های فرومایه داریم، برخلاف جامعه ژاپنی و امارات امروز یا آلمان که به شدت به دنبال افراد توانا می گردد. ما آدم های متوسط به پایین را دوست داریم به این دلیل که ما دوست داریم اطرافیان مان را کنترل کنیم و فرومایگان بهتر کنترل می شوند تا آدم های توانا به همین دلیل افراد ضعیف را جذب می کنیم و این مساله در مدیریت ما مساله قابل تاملی است اما مثلاً در امریکا سطح هوش و استعداد و توانایی های فکری خانم رایس قابل مقایسه با آقای بوش نیست اما از نظر سازمانی رایس زیرمجموعه بوش قرار دارد. حتی خیلی ها معتقدند دیک چنی به مراتب آدم تواناتر و فکورتری نسبت به بوش است. حال چطور می شود که یک رئیس جمهور متوسط کابینه یی فوق العاده قوی طراحی می کند؟ یا مثلاً در بسیاری از شرکت های خصوصی قوی ترین و تواناترین افراد را استخدام می کنند به خاطر اینکه در آنجا کار و جواب گرفتن از کار مهم است اما در فرهنگ هایی مثل ما کنترل آدم ها مهم تر از کار است.

- این فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران است یا فرهنگ سیاسی مردم؟

فرهنگ سیاسی کل جامعه است.

- مثلاً امیرکبیر یا افرادی مثل او از طرف مردم کنار گذاشته می شوند یا حکومت؟ مطلوب مردم میان مظفرالدین شاهی که بیشتر اوقاتش در حرمسرا بود با امیرکبیری که در پی پیشرفت کشور بود، اولی است؟

در آن دوره مردم نقشی در سیاست نداشتند. رسانه ها هم مثل امروز نبود. در واقع فرومایگان سیاسی معاصر امیرکبیر او را شکست دادند. ما نتوانستیم ساختارهایی مبتنی بر شایسته سالاری ایجاد کنیم. ساختارهای ما مبتنی بر فرد است نه شایسته سالاری زیرا کار مهم نیست، فرد مهم است. از این جنبه ما هنوز وارد دوران مدرن نشدیم. امیرکبیر می خواست ساختار مالیاتی را منطقی و قاعده مند کند که این امر برخلاف منافع افراد بود و فرد بر قاعده پیروز شد. در حالی که در جامعه مدرن قواعد عمل می کنند آقای سارکوزی در فرانسه، خانم مرکل در آلمان، رئیس جمهور چین، نخست وزیر کره جنوبی همه اینها به دنبال این هستند که قواعد و نه افراد را مدیریت کنند و ما هنوز وارد آن فاز نشده ایم. در سیستم مدیریتی ما افراد و کارگزاران خود را با افراد و مدیران بالاتر انطباق می دهند نه با قواعد کار. ما از نظر مراحل تاریخی هنوز در مرحله تسلط افراد بر جامعه قرار داریم تا تسلط قواعد. این ماهیت فرهنگ سیاسی ماست.

فصل سوم:

 جداناپذیری توسعه اقتصادی از توسعه سیاسی

 انتشار کتاب فرهنگ سیاسی ایران تالیف محمود سریع القلم فرصتی را مهیا ساخت تا یک بار دیگر در خصوص اندیشه های اقتصادی موسی غنی نژاد با او به گفت وگو بنشینیم، چرا که بخش مهمی از کتاب مذکور به اهمیت اقتصاد آزاد اختصاص دارد و نویسنده تاکید می کند شاهراه توسعه از فراهم آوردن مولفه ها و شاخصه های اقتصاد بازار آزاد همچون تشکیل طبقه متوسط می گذرد. این ایده دستمایه خوبی بود تا سوالات مان را با یکی از نمایندگان شاخص این جریان فکری دکتر غنی نژاد استاد دانشکده صنعت نفت در میان بگذاریم.اما در این گفت وگو پس از ارائه تمهیدات تئوریک این بحث به مقولاتی همچون تجربه دوران اصلاحات، روشنفکری دینی، تاثیر اندیشه های چپ و… پرداختیم که طی آن انتقادهای صریح از خاتمی و مهاجرانی تا چامسکی و شریعتی مطرح شد.

-یکی از مباحث محوری کتاب فرهنگ سیاسی ایران تاکید بر اقتصاد آزاد است. سریع القلم در این کتاب یکی از عوامل انحطاط در ایران را بی توجهی به اقتصاد آزاد و عدم بهره گیری از مواهب آن می داند. همان طور که می دانید این مباحث مسبوق به سابقه است و پیش از این توسط افرادی همچون فرید زکریا در نظریه تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی مطرح شد. در ابتدا بهتر است مواضع شما در این خصوص مشخص شود و تهیه مقدمات این گفت وگو با جنابعالی باشد.

البته من کتاب آقای دکتر سریع القلم را نخوانده ام اما همان طور که اشاره داشتید در کتاب فرید زکریا مباحث مربوط به توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و ترتیب هر کدام به تفصیل مطرح شده است. گرچه با کلیات آن مطالب موافقم اما با فرمول بندی ها و ترتیب های ارائه شده نویسنده هم رای نیستم و معتقدم این تقدم و تاخر سوءتفاهم ایجاد می کند. در این نوع مباحث ما باید ابتدا منظورمان را از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی مشخص سازیم بعد بگوییم که دموکراسی های پایدار مربوط به کشورهایی است که اقتصاد توسعه یافته یی دارند. اگر دموکراسی را باور عوام بدانیم باید بپذیریم که لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی است، اما نظریه یی که من از آن دفاع می کنم این نیست، من معتقدم لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی دو مفهوم جداناپذیرند. از این رو زاویه ورود اندیشمندانی همچون زکریا صحیح نیست. در فضای مدرنیته هیچ مرزی بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد. عدم توجه به این نکته اشکالاتی را به وجود می آورد که مدتی اصلاح طلبان هم به آن دچار شدند. آنها برعکس معتقد بودند باید ابتدا توسعه سیاسی به وجود آورد و بعد سراغ توسعه اقتصادی رفت.برخلاف تصور، من به عکس این رابطه هم معتقد نیستم چرا که در این صورت همان اشتباهی را مرتکب شدم که مطرح کردم. توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در معنای مدرن خود از هم جدا نیستند.

دانلود مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله بررسی تحولات اقتصادی و حسابداری در ایران و توسعه بازار سرمایه ,

<-BloTitle->
<-BloText->