خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مسترفایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1279 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

چکیده

امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر است که با تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات محصول امکان تحقق خواسته­های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد. در این پژوهش نیز از این مدل استفاده گردیده است و 150 مشتری شرکت گلچکان زمانی به عنوان نمونه آماری و 8 نفر از مدیران ارشد و میانی به عنوان اعضای تیم تصمیم جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده‌اند و از طریق سه پرسشنامه شناسایی نیازها، انتظارات و خواسته‌های مشتریان، تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان و پرسشنامه ویژه تیم تصمیم، به طور پیمایشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودیم. پایایی در قسمت درجه اهمیت با آلفای کرونباخ 85% و ارزیابی سازمان با آلفای کرونباخ 82% مورد تایید واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری‌های پلاستیکی کمترین وزن را در جلب رضایت مشتری به خود اختصاص داده اند. از لحاظ الزامات محصول نیز تولید محصول مورد علاقه کودکان نظیر (کامی وی) بیشترین وزن را در طراحی محصول دارد.

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب... 1

 

چکیده 6

 

مقدمه. 8

 

بیان مسئله: 10

 

مساله اساسی تحقیق: 12

 

ضرورت انجام تحقیق: 13

 

سوالات تحقیق: 15

 

اهداف اساسی تحقیق.. 15

 

6) روش انجام پژوهش: 16

 

الف- روش تحقیق: 16

 

ب- روش گردآوری داده‌ها: 17

 

ج - قلمرو تحقیق: 17

 

د- جامعه و نمونه آماری تحقیق: 18

 

واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 19

 

مقدمه. 22

 

تاریخچه کیفیت... 23

 

تعریف کیفیت... 24

 

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management 26

 

مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت فراگیر. 28

 

تحولات در مفاهیم تولیدی کیفیت... 29

 

مشتری.. 29

 

انواع مختلف مشتریان.. 30

 

رضایت مشتریان.. 31

 

مشتریان چه می‌خواهند؟. 32

 

نیازمندیهای مشتریان.. 36

 

گسترش عمکرد کیفیت QFD((Quality Functional Deployment 37

 

فواید QFD... 39

 

خانه کیفیت House Of Quality. 39

 

ماتریس QFD... 40

 

الف) بخشمشتری: 40

 

ب)بخش ویژگی فنی: 40

 

تاریخچه QFD... 42

 

پیشینهتحقیق.. 43

 

الف- مطالعات انجام شده در داخل: 43

 

ب- مطالعات انجام شده در خارج: 49

 

طرح تحقیق.. 57

 

روش تحقیق.. 58

 

مراحلتکمیل خانه کیفیت... 58

 

1- شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارت مشتریان: 58

 

2- تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان: 59

 

3- تشکیل تیم تصمیم: 59

 

4- توسعه و بهبود خواسته‌های کیفی مشتریان: 59

 

5-تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 60

 

6- تکمیل ماتریس ارتباطات: 60

 

7- تکمیل ماتریس همبستگی: 60

 

8- اولویت‌بندی الزامات محصول: 61

 

تفسیر خانه کیفیت... 61

 

نمونهگیری.. 62

 

1- نمونه‌گیری تصادفی ساده: 62

 

2- نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده: 63

 

3-نمونه‌گیری خوشه‌ای: 63

 

ابزار گردآوری اطلاعات: 64

 

روایی و پایایی تحقیق.. 67

 

1-روایی Validity. 67

 

2- پایایی Reliability. 68

 

مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی.. 71

 

مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان.. 71

 

مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری): 71

 

مرحله سوم: طبقه‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان: 73

 

مرحله چهارم: تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در مورد هر یک از این ابعاد) 74

 

مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم. 75

 

مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد: 75

 

مرحله هفتم: تعیین نسبت بهبود. 77

 

مرحله هشتم: محاسبه وزن هر خواسته کیفی.. 79

 

مرحله نهم: محاسبه وزن نسبی هر خواسته کیفی.. 80

 

مرحله دهم: چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 81

 

مرحله یازدهم: تکمیل ماتریس ارتباطات.. 81

 

مرحله دوازدهم: تکمیل ماتریس همبستگی.. 82

 

مرحله سیزدهم: محاسبه وزن هریک از الزامات محصول.. 84

 

مرحله چهاردهم: محاسبه وزن نسبی هر الزام محصول.. 84

 

توزیع فراوانی تحقیق.. 85

 

پاسخ به سوالات تحقیق.. 90

 

1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند: 90

 

2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند: 90

 

3و4- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است: 90

 

5-با توجه به محدودیت‌های شرکت، چگونه می‌توان بین انتظارات ومشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود: 91

 

نتیجه‌گیری و جمعبندی.. 91

 

محدودیت‌های تحقیق.. 95

 

پیشنهادات.. 96

 

منابع و ماخذ. 126

 

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی ,

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1279 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

چکیده

امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر است که با تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات محصول امکان تحقق خواسته­های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد. در این پژوهش نیز از این مدل استفاده گردیده است و 150 مشتری شرکت گلچکان زمانی به عنوان نمونه آماری و 8 نفر از مدیران ارشد و میانی به عنوان اعضای تیم تصمیم جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده‌اند و از طریق سه پرسشنامه شناسایی نیازها، انتظارات و خواسته‌های مشتریان، تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان و پرسشنامه ویژه تیم تصمیم، به طور پیمایشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودیم. پایایی در قسمت درجه اهمیت با آلفای کرونباخ 85% و ارزیابی سازمان با آلفای کرونباخ 82% مورد تایید واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری‌های پلاستیکی کمترین وزن را در جلب رضایت مشتری به خود اختصاص داده اند. از لحاظ الزامات محصول نیز تولید محصول مورد علاقه کودکان نظیر (کامی وی) بیشترین وزن را در طراحی محصول دارد.

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب... 1

 

چکیده 6

 

مقدمه. 8

 

بیان مسئله: 10

 

مساله اساسی تحقیق: 12

 

ضرورت انجام تحقیق: 13

 

سوالات تحقیق: 15

 

اهداف اساسی تحقیق.. 15

 

6) روش انجام پژوهش: 16

 

الف- روش تحقیق: 16

 

ب- روش گردآوری داده‌ها: 17

 

ج - قلمرو تحقیق: 17

 

د- جامعه و نمونه آماری تحقیق: 18

 

واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 19

 

مقدمه. 22

 

تاریخچه کیفیت... 23

 

تعریف کیفیت... 24

 

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management 26

 

مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت فراگیر. 28

 

تحولات در مفاهیم تولیدی کیفیت... 29

 

مشتری.. 29

 

انواع مختلف مشتریان.. 30

 

رضایت مشتریان.. 31

 

مشتریان چه می‌خواهند؟. 32

 

نیازمندیهای مشتریان.. 36

 

گسترش عمکرد کیفیت QFD((Quality Functional Deployment 37

 

فواید QFD... 39

 

خانه کیفیت House Of Quality. 39

 

ماتریس QFD... 40

 

الف) بخشمشتری: 40

 

ب)بخش ویژگی فنی: 40

 

تاریخچه QFD... 42

 

پیشینهتحقیق.. 43

 

الف- مطالعات انجام شده در داخل: 43

 

ب- مطالعات انجام شده در خارج: 49

 

طرح تحقیق.. 57

 

روش تحقیق.. 58

 

مراحلتکمیل خانه کیفیت... 58

 

1- شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارت مشتریان: 58

 

2- تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان: 59

 

3- تشکیل تیم تصمیم: 59

 

4- توسعه و بهبود خواسته‌های کیفی مشتریان: 59

 

5-تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 60

 

6- تکمیل ماتریس ارتباطات: 60

 

7- تکمیل ماتریس همبستگی: 60

 

8- اولویت‌بندی الزامات محصول: 61

 

تفسیر خانه کیفیت... 61

 

نمونهگیری.. 62

 

1- نمونه‌گیری تصادفی ساده: 62

 

2- نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده: 63

 

3-نمونه‌گیری خوشه‌ای: 63

 

ابزار گردآوری اطلاعات: 64

 

روایی و پایایی تحقیق.. 67

 

1-روایی Validity. 67

 

2- پایایی Reliability. 68

 

مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی.. 71

 

مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان.. 71

 

مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری): 71

 

مرحله سوم: طبقه‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان: 73

 

مرحله چهارم: تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در مورد هر یک از این ابعاد) 74

 

مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم. 75

 

مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد: 75

 

مرحله هفتم: تعیین نسبت بهبود. 77

 

مرحله هشتم: محاسبه وزن هر خواسته کیفی.. 79

 

مرحله نهم: محاسبه وزن نسبی هر خواسته کیفی.. 80

 

مرحله دهم: چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 81

 

مرحله یازدهم: تکمیل ماتریس ارتباطات.. 81

 

مرحله دوازدهم: تکمیل ماتریس همبستگی.. 82

 

مرحله سیزدهم: محاسبه وزن هریک از الزامات محصول.. 84

 

مرحله چهاردهم: محاسبه وزن نسبی هر الزام محصول.. 84

 

توزیع فراوانی تحقیق.. 85

 

پاسخ به سوالات تحقیق.. 90

 

1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند: 90

 

2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند: 90

 

3و4- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است: 90

 

5-با توجه به محدودیت‌های شرکت، چگونه می‌توان بین انتظارات ومشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود: 91

 

نتیجه‌گیری و جمعبندی.. 91

 

محدودیت‌های تحقیق.. 95

 

پیشنهادات.. 96

 

منابع و ماخذ. 126

 

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی ,

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1279 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132

پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

چکیده

امروزه کیفیت و مشتری‌مداری به عنوان یکی از چالش‌های جدی درعرصه رقابت مطرح می‌باشد و حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی مستلزم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تأمین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات و یا ارائه خدمات است. گسترش عملکرد کیفیت یاQFD یکی از ابزار مدیریت کیفیت فراگیر است که با تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات محصول امکان تحقق خواسته­های فوق را برای صنایع تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد. در این پژوهش نیز از این مدل استفاده گردیده است و 150 مشتری شرکت گلچکان زمانی به عنوان نمونه آماری و 8 نفر از مدیران ارشد و میانی به عنوان اعضای تیم تصمیم جهت جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شده‌اند و از طریق سه پرسشنامه شناسایی نیازها، انتظارات و خواسته‌های مشتریان، تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان و پرسشنامه ویژه تیم تصمیم، به طور پیمایشی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات نمودیم. پایایی در قسمت درجه اهمیت با آلفای کرونباخ 85% و ارزیابی سازمان با آلفای کرونباخ 82% مورد تایید واقع شد. نتایج این تحقیق نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری‌های پلاستیکی کمترین وزن را در جلب رضایت مشتری به خود اختصاص داده اند. از لحاظ الزامات محصول نیز تولید محصول مورد علاقه کودکان نظیر (کامی وی) بیشترین وزن را در طراحی محصول دارد.

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب... 1

 

چکیده 6

 

مقدمه. 8

 

بیان مسئله: 10

 

مساله اساسی تحقیق: 12

 

ضرورت انجام تحقیق: 13

 

سوالات تحقیق: 15

 

اهداف اساسی تحقیق.. 15

 

6) روش انجام پژوهش: 16

 

الف- روش تحقیق: 16

 

ب- روش گردآوری داده‌ها: 17

 

ج - قلمرو تحقیق: 17

 

د- جامعه و نمونه آماری تحقیق: 18

 

واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 19

 

مقدمه. 22

 

تاریخچه کیفیت... 23

 

تعریف کیفیت... 24

 

تعریف مدیریت کیفیت فراگیر Total Quality Management 26

 

مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت فراگیر. 28

 

تحولات در مفاهیم تولیدی کیفیت... 29

 

مشتری.. 29

 

انواع مختلف مشتریان.. 30

 

رضایت مشتریان.. 31

 

مشتریان چه می‌خواهند؟. 32

 

نیازمندیهای مشتریان.. 36

 

گسترش عمکرد کیفیت QFD((Quality Functional Deployment 37

 

فواید QFD... 39

 

خانه کیفیت House Of Quality. 39

 

ماتریس QFD... 40

 

الف) بخشمشتری: 40

 

ب)بخش ویژگی فنی: 40

 

تاریخچه QFD... 42

 

پیشینهتحقیق.. 43

 

الف- مطالعات انجام شده در داخل: 43

 

ب- مطالعات انجام شده در خارج: 49

 

طرح تحقیق.. 57

 

روش تحقیق.. 58

 

مراحلتکمیل خانه کیفیت... 58

 

1- شناسایی نیازها، خواستهها و انتظارت مشتریان: 58

 

2- تعیین عملکرد فعلی شرکت و درجه اهمیت نیازهای مشتریان: 59

 

3- تشکیل تیم تصمیم: 59

 

4- توسعه و بهبود خواسته‌های کیفی مشتریان: 59

 

5-تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 60

 

6- تکمیل ماتریس ارتباطات: 60

 

7- تکمیل ماتریس همبستگی: 60

 

8- اولویت‌بندی الزامات محصول: 61

 

تفسیر خانه کیفیت... 61

 

نمونهگیری.. 62

 

1- نمونه‌گیری تصادفی ساده: 62

 

2- نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده: 63

 

3-نمونه‌گیری خوشه‌ای: 63

 

ابزار گردآوری اطلاعات: 64

 

روایی و پایایی تحقیق.. 67

 

1-روایی Validity. 67

 

2- پایایی Reliability. 68

 

مراحل تکمیل خانه کیفیت در شرکت گلچکان زمانی.. 71

 

مرحله اول: انتخاب مصرف کنندگان.. 71

 

مرحلهدوم: شناساییخواستهها انتظارات و نیازهای مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری): 71

 

مرحله سوم: طبقه‌بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان: 73

 

مرحله چهارم: تعیین عملکرد فعلی و درجه اهمیت نیازهای مشتریان (تعیین مهمترین بعد کیفیت و عملکرد فعلی شرکت در مورد هر یک از این ابعاد) 74

 

مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم. 75

 

مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد: 75

 

مرحله هفتم: تعیین نسبت بهبود. 77

 

مرحله هشتم: محاسبه وزن هر خواسته کیفی.. 79

 

مرحله نهم: محاسبه وزن نسبی هر خواسته کیفی.. 80

 

مرحله دهم: چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان (الزامات محصول): 81

 

مرحله یازدهم: تکمیل ماتریس ارتباطات.. 81

 

مرحله دوازدهم: تکمیل ماتریس همبستگی.. 82

 

مرحله سیزدهم: محاسبه وزن هریک از الزامات محصول.. 84

 

مرحله چهاردهم: محاسبه وزن نسبی هر الزام محصول.. 84

 

توزیع فراوانی تحقیق.. 85

 

پاسخ به سوالات تحقیق.. 90

 

1-ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند: 90

 

2-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند: 90

 

3و4- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است: 90

 

5-با توجه به محدودیت‌های شرکت، چگونه می‌توان بین انتظارات ومشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود: 91

 

نتیجه‌گیری و جمعبندی.. 91

 

محدودیت‌های تحقیق.. 95

 

پیشنهادات.. 96

 

منابع و ماخذ. 126

 

دانلود پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی ,

پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر

پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر

دانلود پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر

پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 151

پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر


 مقدمه :

 معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم انسانی و هنری رنسانس منشاء و سرچشمه این تحوّلات و تغییرات ذکر می گردد. شاید بی ارتباط نباشد که موضوع قاچاق کالاهای کشاورزی را نیز از این نقطه تصوّر کنیم[1]، زیرا تحوّلات عظیم صنعتی و علمی لاجرم منجر به تولید ماشین آلات مختلف از جمله سیستم های نوین در عرصه کشاورزی گردید. که با ورود وسایل و ابزار و آلات کشاورزی و استفاده از سیستم های نسبتاً مدرن آبیاری و اصلاح نبات و تسطیح زمین ها و مبارزه با آفات و غیره سطح زیر کشت افزایش یافته و بهره وری محصولات نیز بیشتر شد. و طبیعی بود در کنار فناوریهای مختلف فن آوری پزشکی و بهداشت و کاهش مرگ و میر نیز تحقیق یافت و در کنار افزایش روزافزون جمعیّت و افزایش تقاضا و بالا رفتن سرانه مصرف مواد غذایی بتدریج تحولات گسترده و عمیقی در همۀ زمینه های کشاورزی اعم از بذر و نبات و نهال و نحوۀ کاشت و داشت و برداشت و نگهداری آنها ابتدا در اروپا و سپس به موازات ورود فناوریهای جدید این افکار و سیاست ها نیز در اغلب کشورهای کشاورزی و پرمحصول رونق یافت که هم اکنون در برخی از کشورها برخی از محصولات سرنوشت و حیات اقتصادی کشوری را به عهده دارند. و توانائی تأمین بخشی از مصرف کره خاکی را دارا هستند که متأسفانه در جنبه منفی خشخاش در افغانستان و قهوه در کوبا (مثبت) و یا برنج ژان گازیتو در تایلند و بنگلادش و پاکستان و برنج در امریکا از این دسته هستند.


[1]  . ژان گازینو، ترجمه علی اسدی، قدرت تلویزیون، انتشارات امیرکبیر1364 ، ص 28 


« فهرست مطالب »

 عنوان :            

-----------------------------------

 فصل اول :

 مقدمه

 بیان مسأله

 اهمیت و ضرورت مسأله

 اهداف تحقیق

 فصل دوم :

 پیشینه و ادبیات تحقیق

 قاچاق محصولات کشاورزی (اثرات و راهکارها)

 اقتصاد بیمار آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی

 صادرات محصولات کشاورزی در بوته تهدید

 کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران

 نارسائی حمل و نقل در نارسایی عرضه میوه

 کد بار و بارکد محصولات

 چای ایرانی به نام چای خارجی در کام قاچاقچیان

 مقررات تجاری و تعرفه گیری و موانع قانونی

 شبکه قاچاق و مشکلات برنج

 قاچاق خشکبار

 قاچاق زعفران

 قاچاق برنج

 قاچاق زعفران

 قاچاق گندم

 مشکلات صنایع دام و طیور و آبزیان

 قاچاق خاویار

 قاچاق موز

 قاچاق گوشت و دام

 قاچاق شیرخشک

 قاچاق درخت و ...

فصل سوم :

 روش تحقیق

 جدول شماره 1

 نمودار شماره 1

 نمودار شماره 2

 مجموع دیدگاه های کارشناسی

 نمودار شماره 3 ، عوامل قاچاق از دیدگاه کارشناسان

 فصل چهارم :

 نتیجه گیری

 تجزیه و تحلیل یافته ها

 نمودار شماره 4 ، قاچاق و محل قاچاق

 نمودار شماره 5 ، قاچاق و جنسیت و سن قاچاقچی

 نمودار شماره 6 ، قاچاق و فصول قاچاق

 نمودار شماره 7 ، قاچاق و قومیّت قاچاقچیان

 فصل پنجم :

 محدودیت ها و مشکلات

 پیشنهادات و توصیه ها

 منابع و مأخذ 

دانلود پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف

گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف در50 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف

گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف
کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف
کارورزی شركت محصولات كاغذی لطیف
دانلود گزارش کارآموزی شركت محصولات كاغذی لطیف
شركت 
محصولات
 كاغذ
 لطیف
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف در50 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

اهمیت كاغذ و فرآورده های كاغذی در زندگی نوین بر همگان آشكار است . هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقش این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد . كهغذ وسیله ای برای ثبت ، ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است . عملاً همه مطالب را روی كاغذ می نویسیم و چاپ می كنیم . مقدار زیادی كاغذ را در صنایع بسته بندی و نیز در كارهای ساختمانی به كار می بریم .

صنایع خمیر كاغذ علاوه بر تولید فرآورده های ضروری سهم عظیمی در ایجاد كار و رشد اقتصادی در كشورهای مختلف داشته است .

واژة Paper ریشه در نام گیاهی از گونه نی ها ، پاپیروس Papyrus دارد .

مصریهای باستان نخستین نوع كاغذ را با روی هم قرار دادن و فشردن لایه های نازك ساقه این گیاه ، به یكدیگر تهیه میكردند و روی آنها می نوشتند . اما در آن زمان از لیفی كردن گیاه كه از مشخصات اصلی صنعت كاغذ سازی است خبر نبود .

نخستین كاغذ سازی واقعی در حدود سال 100 میلادی در چین و با استفاده از سوسپانسیونی از الیاف خیزران با توت عملی شد . بعدها چینی ها در این صنعت مهارت زیادی یافتند و نمونه های زیبا و متعددی از تصاویر چین باستانی روی همین نوع كاغذ تاكنون باقی مانده است .

پس از گذشت چندین قرن ، صنعت كاغذ سازی به خاورمیانه و سپس به اروپا رسید . در این دوران باقیمانده های پنبه و كتان بعنوان ماده خام در كاغذ سازی استفاده می شد . در آغاز قرن پانزدهم چند كارخانه كاغذ سازی در اسپانیا ، ایتالیا ، آلمان و فرانسه وجود داشت . در آمریكا شمالی ، نخستین كارخانه كاغذ سازی Paper mill  در سال 1690 در نزدیكی فیلا دلفیا تأسیس شد .

دانلود گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کاراموزی شركت محصولات كاغذی لطیف ,

پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی

پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی در 120صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی

پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی
مقاله بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی
پروژه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی
تحقیق بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی
دانل
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2494 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120

پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی

فصل اول

شناخت

1-1 موضوع

1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه

 

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك وابعاد آنتروپومتریك،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیك محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در كنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و.....به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد

1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشكل

 

نام تولید : غرفه های نمایشگاهی كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.

مكان استفاده : نمایشگاهها كه در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

طرح مشكل:

1)           نداشتن قابلیت استفاده مجدد.

2)            انبارداری.

3)            طریقه حمل ونقل.

4)           نداشتن هارمونی مناسب.

5)           مشكل اتصال قطعات مختلف.

6)           مشكل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.

7) زمان زیادی كه صرف اجرا و همچنین تخریب می شود.

8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.

 

وضعیت اولیه                                       

همانطور كه عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.                       

در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان  آنها را مجددا باز و بسته كرد .در این غرفه ها ورقه های كف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب كرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده یكسری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده كند.

در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می كند؛مشكل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.

 

وضعیت ثانویه

این غرفه ها مدولار هستند و به راحتی در مكان مورد نظر نصب شده و نیازی به تخریب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.

با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پك های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا كرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.

در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وكف تعبیه شده است كه این مطلب نیز در چارت كلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ارائه ایده

مدولار كردن غرفه برای:

1)     سهولت در امر اجرا.

2)     سادگی جمع كردن غرفه ها  در مدت زمان كوتاه.

3)     سهولت در انبار داری .

4)     حمل ونقل.

5)     قابیت استفاده مجدد.

6)     سهولت در تولید.

7)     تلفیق دیواره،سقف،كف وسایر امكانات.

8)     امكان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پك های مختلف.

9)     تعبیه كردن سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وكف این غرفه ها.

مشخص كردن حیطه تخصص های مربوطه

برای ساخت یك غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:

1)     تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)

2)     تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.

وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امكان را فراهم میاورد كه كلیه گروهها در یك هماهنگی ارگانیك ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یك مجموعه عمل نمایند و یا آنكه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور كاری مشخصی را دنبال نمایند.

دانلود پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت تعیین قیمت محصول

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

دانلود پاورپوینت تعیین قیمت محصول

پاورپوینت تعیین قیمت محصول
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 926 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

پاورپوینت تعیین قیمت محصول

 

قیمت گذاری را چگونه انجام خواهید داد ؟

قیمت گذاری هنوز یك هنر است

قیمت گذاری بر اساس هزینه ها 

قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا

1- در حالت رقابت کامل 

2- در حالت رقابت انحصاری 

3- در حالت رقابت انحصاری چند جانبه

4- در حالت انحصار کامل 

دانلود پاورپوینت تعیین قیمت محصول


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت تعیین قیمت محصول ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

دانلود پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست 
پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی
سیستم گردش محصولات چاپی
محصولات چاپی به روش افست
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1696 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

مقدمه:

ارتباط یكی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. انسان از طریق ارتباط با دیگران به قابلیت و نوآوری در زمینه‌های گوناگون دست می‌یابد و زندگی اجتماعی خود را شكل می‌دهد. كه در این تبادل از یك سو اندیشه‌های او را پربارتر می‌كند واز سوی دیگر تجربیات و دانش او به سایرین منتقل می‌گردد.

برای جاودانه ماندن خاطرات خود را با علایم و نشانه‌ها ثبت كرد كه بتدریج با تبدیل و تكمیل این علایم خط اختراع شد. این اختراع تغییرات زیادی را در زندگی انسان‌ها ایجاد كرد و به عنوان یكی از مهمترین دستاوردهای بشر ثبت شد و از ارتباط مستقیم و رودررو بی‌نیاز گردید. دست نوشته‌های اولیه بر روی سنگ، چوپ و چرم انجام می‌شد. با افزایش جمعیت و توسعه علوم دست نوشته‌های كارآیی خود را از دست دادند وا نسان درصدد یافتن راهی برآمد كه اطلاعات را سریعتر در دسترس همگان قرار دهد. نخستین كوشش انسان در  این راه حكاكی كلمات روی لوحه گلی بود. كوشش بعدی در راه چاپ، حك كلمات روی قطعات چوب و سفال بود كه بی‌شك تمدنهای باستانی مشرق زمین تلاش عظیمی در راه تكثیر به كار بستند و تجریبات اندوختند.

پیدایش فنون جدید چاپ در اروپا همزمان با رنسانس اقتصادی و فرهنگی بود. ابتدا چاپ از طریق صفحات حكاكی شده انجام پذیرفت و سرانجام به دلیل مسائل و مشكلاتی كه وجود داشت حروف متحرك گوتنبرگ اختراع شد با پیشرفت در دانش و علوم و فنون با تكمیل روش‌های چاپ، چاپ افست كه بر پایه روش چاپ لیتو بود كامل گردید و در سال 1904 میلادی ابداع گردید كه تا بحال در حال ابداع و كامل شدن تكنیك‌های مختلف در روش چاپ افست می‌باشد.

چاپ به روش افست برای چاپ انواع محصولات تجاری و فرهنگی كاربر دارد (شامل: اوراق، برگ‌های تجاری، كاتالوگ، پوستر، جعبه و بسته‌بندی- كتاب و انواع مجله و روزنامه)

روش چاپ افست وابسته به ملزومات دیگری است كه بدون آن قادر به فعالیت نیست به عبارتی با هم لازم و ملزم می‌باشند ملزوماتی از قبیل: كاغذ، مركب و سایر مواد مصرفی كه با توضیح و ارتباط آنها با یكدیگر سعی به ارائه مختصات فنی درهر بخش به اختصار، هماهنگی مابین آنها روشن گردد.

برای تهیه این تحقیق از منابع مختلفی استفاده شده كه در آخر این فصل پایان‌نامه آمده است. این تحقیق جمع‌آوری از مطالب كتب و مقالاتی بوده كه حاصل تجربیات و فعالیت از گذشته تا حال تمامی افرادی است كه برای تجلی این صنعت زحمت و كوشش فراوان كرده‌اند. امید است در این راه توفیقی حاصل شده باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه.............................................................................................................. 1

فصل اول

روش چاپ...................................................................................................... 4

پیش از چاپ.................................................................................................... 5

فتولیتوگرافی.................................................................................................... 6

پردزاش،‌ تفكیك و تهیه فیلم الكترونیكی.......................................................... 11

پردازش، تفكیك و تهیه فیلم فتومكانیكی.......................................................... 16

چاپ، روش چاپ افست................................................................................... 18

انواع ماشین افست.......................................................................................... 20

پس از چاپ..................................................................................................... 24

صحافی ماشینی.............................................................................................. 25

صحافی سنتی.................................................................................................. 34

فصل دوم

تقسیم‌بندی محصولات چاپی به روش افست.............................................. 38

فرم‌های تجاری............................................................................................... 39

بروشور و پوستر........................................................................................... 39

كتاب................................................................................................................ 41

دفاتر و دفترچه............................................................................................... 46

سربرگ و پاكت............................................................................................... 47

سررسید و تقویم............................................................................................ 50

جعبه و بسته‌بندی............................................................................................ 50

 

فصل سوم

عنوان                                                                                                           صفحه

مواد اولیه مصرفی و گردش مواد و محصولات چاپی................................. 54

كاغذ................................................................................................................ 55

ویژگی‌های چند نوع كاغذ پر مصرف.............................................................. 58

اندازه و محاسبات كاغذ.................................................................................. 64

محاسبه حجم و وزن كاغذ.............................................................................. 78

مركب.............................................................................................................. 86

خواص فیزیكی مركب...................................................................................... 86

سیالیت............................................................................................................. 87

چسبندگی......................................................................................................... 92

رابطه فیزیكی آب منبع افست با مركب چاپ................................................... 97

مواد مصرفی در صحافی............................................................................... 98

چسب............................................................................................................... 98

طبقه‌بندی چسب‌ها........................................................................................... 99

چسب‌های گرما سخت..................................................................................... 100

چسب‌های گرما نرم........................................................................................ 101

چسب‌های گرما ذوب و واكس‌ها.................................................................... 106

مفتول.............................................................................................................. 109

نخ.................................................................................................................... 109

گردش مواد و محصولات چاپی...................................................................... 10

دانلود پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست ,

پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

دانلود پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر
راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر
مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1764 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر

 مقدمه :

 معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم انسانی و هنری رنسانس منشاء و سرچشمه این تحوّلات و تغییرات ذکر می گردد. شاید بی ارتباط نباشد که موضوع قاچاق کالاهای کشاورزی را نیز از این نقطه تصوّر کنیم[1]، زیرا تحوّلات عظیم صنعتی و علمی لاجرم منجر به تولید ماشین آلات مختلف از جمله سیستم های نوین در عرصه کشاورزی گردید. که با ورود وسایل و ابزار و آلات کشاورزی و استفاده از سیستم های نسبتاً مدرن آبیاری و اصلاح نبات و تسطیح زمین ها و مبارزه با آفات و غیره سطح زیر کشت افزایش یافته و بهره وری محصولات نیز بیشتر شد. و طبیعی بود در کنار فناوریهای مختلف فن آوری پزشکی و بهداشت و کاهش مرگ و میر نیز تحقیق یافت و در کنار افزایش روزافزون جمعیّت و افزایش تقاضا و بالا رفتن سرانه مصرف مواد غذایی بتدریج تحولات گسترده و عمیقی در همۀ زمینه های کشاورزی اعم از بذر و نبات و نهال و نحوۀ کاشت و داشت و برداشت و نگهداری آنها ابتدا در اروپا و سپس به موازات ورود فناوریهای جدید این افکار و سیاست ها نیز در اغلب کشورهای کشاورزی و پرمحصول رونق یافت که هم اکنون در برخی از کشورها برخی از محصولات سرنوشت و حیات اقتصادی کشوری را به عهده دارند. و توانائی تأمین بخشی از مصرف کره خاکی را دارا هستند که متأسفانه در جنبه منفی خشخاش در افغانستان و قهوه در کوبا (مثبت) و یا برنج ژان گازیتو در تایلند و بنگلادش و پاکستان و برنج در امریکا از این دسته هستند.

 رشد فناوریهای ارتباطی و قدرت عظیم و سریع ارتباطات و حمل و نقل در جهان سبب شده که سرعت نقل و انتقال محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی و حتی فراوری آنها (تبدیل شده) در سراسر جهان از مبدء عرضه و مبدء و مقصد تقاضا فرستاده شود. که این خود یکی از سیاست های اشباع بازار از نظر تولید کنندگان انحصاری است که رقیبان را از صحنه خارج کنند. با وجود این حساسیّت و نیاز مبرم مردم به مواد غذایی و کشاورزی و سیاست های دولت ها در برآورد نیازها و تأمین آنها از طریق واردات و یا فروش محصولات مازاد از طریق صادرات، گروه ها و باندهایی در عرض سیاست های دولت ها اقدام به قاچاق محصولات کشاورزی و خرید و فروش آنها و ایجاد بازارهای کاذب و گاه تنش زا برای برنامه های آتی باعث بهم ریختن تعادل محصولات و گرانی آنها و گاه احتکار و گرانفروشی آنها و مبارزه با دولت ها می زنند تا آنجا که امروزه قاچاق محصولات کشاورزی اعم از خرید یا فروش (صادر یا وارد) یکی از مهم ترین دل مشغولی دولت ها و نگرانی های آحاد مردم شده است.

گاهی سیستم های پیچیده و پنهان آنها با پیش بینی بازار و تبلیغات و شایع سازی در نبود و کاهش کالایی حساسیت مردم را تحریک و میلیونها تن محصول را با چند برابر نسبت وارد خانه های مردم می کنند و یا گاهی از همان سیاست با نگرش منفی میلیونها تن محصول را از تولیدکنندگان می خرند که در رأس آنها چای و برنج و قند و شکر و میوه های فصلی گندم و جو و ذرّت از مهمترین آنها می باشد. در این تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید کشاورزی در شهر ابهر به راهکارها و عوامل مختلف مبارزه با قاچاق کشاورزی را برآورد سازیم. و راه های مبارزه با آن را از منظر اساتید مختلف جویا شویم.


[1]  . ژان گازینو، ترجمه علی اسدی، قدرت تلویزیون، انتشارات امیرکبیر1364 ، ص

« فهرست مطالب »

 عنوان :                                                                                                     صفحه :

-----------------------------------

 فصل اول :

 مقدمه

 بیان مسأله

 اهمیت و ضرورت مسأله

 اهداف تحقیق

 فصل دوم :

 پیشینه و ادبیات تحقیق

 قاچاق محصولات کشاورزی (اثرات و راهکارها)

 اقتصاد بیمار آلوده به قاچاق در جمهوری اسلامی

 صادرات محصولات کشاورزی در بوته تهدید

 کاهش تولید داخلی و افزایش واردات و قاچاق در ایران

 نارسائی حمل و نقل در نارسایی عرضه میوه

 کد بار و بارکد محصولات

 چای ایرانی به نام چای خارجی در کام قاچاقچیان

 مقررات تجاری و تعرفه گیری و موانع قانونی

 شبکه قاچاق و مشکلات برنج

 قاچاق خشکبار

 قاچاق زعفران

 قاچاق برنج

 قاچاق زعفران

 قاچاق گندم

 مشکلات صنایع دام و طیور و آبزیان

 قاچاق خاویار

 قاچاق موز

 قاچاق گوشت و دام

 قاچاق شیرخشک

 قاچاق درخت و ...

فصل سوم :

 روش تحقیق

 جدول شماره 1

 نمودار شماره 1

 نمودار شماره 2

 مجموع دیدگاه های کارشناسی

 نمودار شماره 3 ، عوامل قاچاق از دیدگاه کارشناسان

 فصل چهارم :

 نتیجه گیری

 تجزیه و تحلیل یافته ها

 نمودار شماره 4 ، قاچاق و محل قاچاق

 نمودار شماره 5 ، قاچاق و جنسیت و سن قاچاقچی

 نمودار شماره 6 ، قاچاق و فصول قاچاق

 نمودار شماره 7 ، قاچاق و قومیّت قاچاقچیان

 فصل پنجم :

 محدودیت ها و مشکلات

 پیشنهادات و توصیه ها

 منابع و مأخذ

28


دانلود پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر ,

تاريخ : 16 شهريور 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری

تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری

دانلود تاثیر تبلیغات و صداقت  بر فروش محصولات و رضایت مشتری

تاثیر تبلیغات و صداقت  بر فروش محصولات و رضایت مشتری
دسته بندی پژوهش های دانشگاهی
فرمت فایل doc
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

تاثیر تبلیغات و صداقت  بر فروش محصولات و رضایت مشتری

 

قسمتی از متن:

 

تاثیر تبلیغات بر زندگی روزمره، به عنوان یكی از شاخه های علمی، فرهنگی، اجتماعی وارتباطی و نوپا بودن این صنعت در كشور، موجب می شود كه نگاهی عمیق و دقیق به آن داشته باشیم. بنابر این تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیت های تبلیغاتی آنها نهفته است بدیهی است استمرار و توسعه ی فروش کالا و خدمت زمانی میسر است که مشتری نکات و اجزای مطرح شده در طرح تبلیغاتی را لمس کرده و بر آن باور پیدا کند . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تبلیغ راهی به سوی مشتری باز می کند و پیامی را به مخاطب خود می رساند و بقیه ی راه به عوامل دیگر مرتبط می شود . حال این حرکت اگر آمیخته با روانشناسی مشتری هنر و سلیقه محتوای مناسب و شرایط موثر دیبگر همراه شود وقطعا اثر گذار نیز خواهد بود.

در واقع هر چیزی هر کسی و هر مطلبی در تماس با مشتری، نمایانگر یک ارتباط مثبت یا منفی از جانب سازمان است. ظاهر کارکنانی که ارائه دهنده خدمات اند چه تمیز و مرتب و چه ژولیده باشد بیانگر چیزی در ارتباط با غرور  و افتخار شرکت است از کاری که انجام می دهد» همانگونه که ظاهر هر انسان نمایانگر میزان غرور و افتخار ی است که برای خود قائل است.  « ...نوع طراحی محصول و بسته بندی آن بیانگر مدرن بودن ، جوان بودن، زنانه بودن ، کلاسیک بودن، گران بودن و یا هر چیز دیگر است. تن صدای کسی که صحبت می کند و یا طرز رفتار کارکنان، همگی نمایانگر میزان توجه سازمان به مشتریان و تمایل سازمان به برقراری روابط دوستانه وصمیمانه با مردم است...» و اینها همه روی ناخود آگاه مشتری اثر می گذارد. در علوم ارتباطات گفته می شود که علی رقم تصور، در ارتباط میان دو انسان، بیشترین پیام ها از راه دیدن ظاهر فرد و طرز رفتار و برخورد وی منتقل می شود و کلامی که به زبان می آید در درجه دوم اهمیت قرار دارد. خود شما با کمی دقت می توانید این را در اولین برخوردی که با یک فرد جدید دارید تجربه کنید. به منظور ایجاد روابط بلند مدت و پر سود، هر شرکتی باید یک برنامه تعاملی برای برقراری ارتباط دو طرفه و به منظور ارسال و دریافت پیامهای گوناگون با مشتریان، داشته باشد. این فقط بدین معنا نیست که شرکت اسامی و نشانی مشتریان خود را جمع آوری کند و دائم بر ایشان پیامهای تبلیغاتی بفرستد! بلکه به معنای یاد گیری بیشتر در مورد مشتر ی است تا بتواند با او یک گفتگو و تعامل پخته دو طرفه بر قرار کند که هم برای او و هم برای شرکت مفید  باشد. متأسفانه در بیشتر موارد ارتباط های شرکت با مشتریان باعث ایجاد مزاحمت می شود و مشتریان تمام این فعالیت ها را یک جانبه و تنها در جهت منافع شرکت قلمداد می کنند.

برای اینکه شرکت قادر باشد به پرسشهای مورد نظر مشتریان پاسخ بدهد و در نتیجه موفق به برقراری یک تعامل دو طرفه با آنها شود باید این پرسشها را پیش بینی کند و همه جوابها را از قبل آماده کند و در اختیار تمام کارکنان و فروشندگانی که در ارتباط با مشتریان هستند قرار دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رضایت مشتری حداقل از سه طریق منجر به افزایش درآمد و سد عرضه کننده می‌شود. تکرار خرید مشتری راضی- در مورد کالاهای روزمره همچون شیر و ماست- خرید کالای جدید از جانب مشتری راضی با صرف کمترین هزینه تبلیغات وخرید کالا توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به کالا تمایل پیدا کرده‌اند. نباید فراموش کرد که مشتریان راضی ناخودآگاه به یک رسانه بدون هزینه جهت انجام تبلیغات برای عرضه کننده تبدیل می‌شوند. اهمیت این امر وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم در اغلب موارد تاثیر این گونه پیام‌ها بسیار بیشتر از تبلیغات پرهزینه رسمی شرکت است

 

دانلود تاثیر تبلیغات و صداقت  بر فروش محصولات و رضایت مشتری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری ,

<-BloTitle->
<-BloText->