خريد بک لينک
لوازم یدکی ال ۹۰
Hookah Shisha Tobacco
ماسک سه لایه
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مسترفایل
<-BloTitle->
<-BloText->

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی
پایان نامه مدیریت
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسان
ایجاد مزیت رقابتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 377 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

تقریبا تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته اند كه منابع انسانی با كیفیت بالا، ركن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و كلان است. هدف ما در این پایان نامه بررسی موشکافانه تر این موضوع است .در این پایان نامه، ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و بررسی ادبیات موضوع در این رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جدیدی كه در این زمینه مطرح شده، از جمله جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی مورد بحث قرار می گیرد. سپس به موضوع فناوری اطلاعات و اینترنت پرداخته و آن را به صورت مفصل تری باز می كنیم و نقش و جایگاه آن را در توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .در نهایت این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم كه توسعه منابع انسانی كه توسط فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری تقویت شده است، چگونه موجبات مزیت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد .سازمانها با عنایت به این موضوع می توانند در بازار و صنعت پویای امروز و مشتریان با نیازهای متغیر خود، نه تنها به بقای خود ادامه داده، بلکه می توانند با پیشی گرفتن از رقبای خود سهم بالاتری را در بازار و صنعت مربوطه بدست آورند .به كارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها، تغییرات بنیادین را در كلیه زمینه ها نوید می دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها كمك می كند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وكامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند .با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود .این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد كه ابتدا فعالیت هایی را كه فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی كه فناوری اطلاعات می تواند ایجاد كند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمانها دراین حوزه ارائه خواهد شد.

همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی، نقش بسزایی را ایفا می کنند.

 

فهرست مطالب

عناوین         صفحات

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسئله    3

1-3  اهداف تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق           5

1-5  سابقه و ضرورت انجام تحقیق     5

1-6  روش انجام تحقیق        5

1-7  واژگان کلیدی 5

1-7-1  توسعه منابع انسانی  6

1-7-2  فناوری اطلاعات     6

1-7-3 مزیت رقابتی           7

1-7-4  اینترنت    7

1-7-5  یادگیری سازمانی     8

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه           10

2-2  تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی        10

2-2-1 مکتب روابط انسانی  11

2-3  تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات   11

2-3-1  نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی  12

2-3-2 عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی          12

2-3-3  نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی       13

2-4  مفهوم جدید توسعه منابع انسانی   13

2-4-1  ابعاد توسعه منابع انسانی        14

2-4-2  نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان       16

2-4-3  مدل توسعه منابع انسانی         18

2-5  جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی        21

2-5-1  ماهیت فناوری اطلاعات         21

2-5-2  استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار            23

2-5-3  استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی 24

2-5-3-1  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان    25

2-5-3-2  تغییر در سبك رهبری        26

2-5-3-3   تغییر نقش کارکنان           26

2-5-3-4   تغییر شیوه کنترل کارکنان  27

2-5-3-5   تغییر انگیزش کارکنان      27

2-5-3-6  تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش         28

2-6  جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن           29

2-7  کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی      30

2-7-1 ماهیت مزیت رقابتی  30

2-7-2  راهکارهای کسب مزیت رقابتی            30

2-7-3  توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی       31

2-8  پیشینه تحقیق 35

2-9   اهمیت پیشینه در تحقیقات         35

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه           39

3-2 روش انجام تحقیق         39

3-3 جامعه آماری  40

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          40

3-5  روش گردآوری اطلاعات           40

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           40

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      41

3-7- 1 روایی      41

3-7-2 پایایی        42

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         43

3-7-2-2 ضریب پایایی تصنیف         43

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه           45

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    45

4-3  تحلیل های توصیفی     46

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            48

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           50

4-5  آزمون فرضیه ها        51

4-5-1  آزمون فرضیه اول   52

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    53

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   54

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 55

4-6  خلاصه فصل چهارم    56

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          58

5-2  نتیجه گیری   58

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     58

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     59

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     59

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  59

5-3  نتیجه گیری کلی         60

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 60

منابع فارسی         63

منابع لاتین           64

پرسشنامه 66

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی ,

پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل word
حجم فایل 256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 272

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )

در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چكیده

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه -------------------------------------------------------- 1                                                                                            

بیان مسئله ------------------------------------------------------2                                                                                              

ضرورت یا اهمیت تحقیق -----------------------------------------  4                                                             

اهداف تحقیق ---------------------------------------------------7

پرسشهای پژوهش یا فرضیه ها  -------------------------------------- 8

تعاریف مفهومی ..............................................................................9

تعاریف عملیاتی ------------------------------------------------ 11

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده

فناوری اطلاعات و ارتباطات ---------------------------------------- 13

ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات ------------------------ 14

كاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ----------------------------- 15

روش های آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات -------------------- 17

فناوری آموزشی ------------------------------------------------ 18

تعریف جدید فناوری آموزشی -------------------------------------- 19

فناوری تدریس ------------------------------------------------- 19

فناوری یادگیری ------------------------------------------------ 20

فناوری در آموزش ---------------------------------------------- 20

یادگیری ----------------------------------------------------- 21

كاربرد اینترنت در آموزش ----------------------------------------- 23

ضرورت بهره گیری از اینترنت برای پرورش نسل جوان --------------------- 24

آشنایی با جرائم اینترنتی ------------------------------------------- 25

پژوهش هایی درباره كاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ----------- 27

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق ------------------------------------------------- 32

روش نمونه گیری و نمونه آماری ------------------------------------ 32

ابزار جمع آوری داده ها  ------------------------------------------ 33

نمره گذاری مقیاس سنجش فناوری اطلاعات وارتباطات ...............................................34

روش تجزیه و تحلیل داده ها ..........................................................................................34

روش اجرای پرسشنامه و گردآوری اطلاعات ................................................................34

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه  ------------------------------------------------------ 36

تجزیه و تحلیل پرسشها ------------------------------------------- 37

تجزیه و تحلیل فرضیه ها ------------------------------------------ 65

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری --------------------------------------------------- 76

پیشنهادات پژوهش --------------------------------------------- 78

محدودیت های پژوهش ------------------------------------------ 79

منابع و ماخذ ------------------------------------------------- 80

پرسشنامه .....................................................................................81

چكیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نقشی اساسی در حوزه های گوناگون بازی می كند . یكی از حوزه هایی كه با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دچار تحول اساسی شده ، حوزه آموزش است . در این پژوهش میزان استفاده اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه را از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاد دهی یادگیری مورد بررسی قرار می دهیم ، در این نظر سنجی از پرسشنامه هایی استفاده شده كه شامل 25 سوال بوده و جامعه آماری شامل 64 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه بود . در این پژوهش یك فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی ارائه شد كه از مجموع این فرضیه ها ، فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی آخر تائید و 2 فرضیه فرعی 1 و 2 رد شدند ، چرا كه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با محل دسترسی اساتید و اعضای هیئت علمی و سابقه تدریس اساتید و رشته تحصیلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری فرضیه اصلی = 3% می باشد .

فرضیه سوم = 0.002

فرضیه چهارم = 002%

فرضیه پنجم = 04%

كلید واژه ها : بررسی فن آوری اطلاعات ، یاددهی و یادگیری – نظام آموزشی هیئت علمی اساتید ، دانشگاه پیام نور اندیمشک 

دانلود پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور اندیمشك


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در فرآیند یاد دهی یادگیری بین اس,

تاريخ : 4 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
کار و فناوری پایه نهم قسمت 1

دانلود پاورپوینت کار و فناوری پایه نهم قسمت 1 در 81 اسلاید

دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت 1

پاورپوینت دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت1 
دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت1 پاورپوینت 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3012 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

 کار و فناوری پایه نهم قسمت 1

در 81 اسلاید

پاورپوینت شامل کلیه صفحات همراه با عکس و توضیحات کتاب

افکت و قالب های زیبا

دارای فرم پایانی برای مشخصات دانش آموز

دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت 1


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کار و فناوری پایه نهم قسمت 1 ,

تاريخ : 4 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
کار و فناوری پایه نهم قسمت 2

پاورپوینت دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت 2 در 81 اسلاید

دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت 2

پاورپوینت دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت2
دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت2 پاورپوینت 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

کار و فناوری پایه نهم قسمت 2

پاورپوینت شامل کلیه صفحات همراه با عکس و توضیحات کتاب

افکت و قالب های زیبا

دارای فرم پایانی برای مشخصات دانش آموز

دانلود کار و فناوری پایه نهم قسمت 2


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کار و فناوری پایه نهم قسمت 2 ,

تاريخ : 4 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت 1

دانلود پاورپوینت کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت 1 در 76 اسلاید

دانلود کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت 1

پاورپوینت دانلود کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت1
دانلود کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت1
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
د
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76

کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم  قسمت 1

در 76 اسلاید

پاورپوینت شامل کلیه صفحات همراه با عکس و توضیحات کتاب

افکت و قالب های زیبا

دارای فرم پایانی برای مشخصات دانش آموز

دانلود کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت 1


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کار و فناوری دوره متوسطه پایه هشتم قسمت 1 ,

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پایان نامه Doc حجم فایل 51 KB تعداد کل صفحات 20 صفحه

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

دانلود پروپوزال ارشد تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروپوزال فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروپوزال تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروپوزال تجزیه و تحلیل مالی
منابع و مواخذ تجزیه و تحلیل مالی
پروپوزال تجزیه و تحلیل مالی
روش تحقیق تجزیه و تحلیل مالی
تجزیه و تحلیل مالی 
تحقیق و پژوهش تجزیه و تحلیل مالی
مدیریت مالی
پژوهش و تحقیق
متدولوژی تح
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل word
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری  با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پایان نامه   :  Doc

حجم فایل    :  51 KB

تعداد کل صفحات :  20 صفحه

فهرست مطالب

عنــوان                                                                                  صفـــحه

 

فصل اول كلیات

مقدمه ....................................................................................................................3

موضوع تحقیق........................................................................................................5

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

اهداف تحقیق.........................................................................................................8

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

روش تحقیق..........................................................................................................9

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه ..................................................................................................................52

روش تحقیق ........................................................................................................53

جامعه آماری .......................................................................................................53

حجم نمونه .........................................................................................................53

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

منابع..................................................................................................................87

دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی به همراه فهرست منابع و مواخذ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری با موضوع بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و ت,

تاريخ : 4 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500

دانلود پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500 در 5 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500

دانلود پرسش نامه 
دانلود پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروژه کارشناسی ارشد مدیریت 
تجزیه و تحلیل مالی 
دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروژه فوق لیسانس مدیریت 
پژوهش و تحقیق
پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل word
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500 

در 5 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی

( برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عنوان بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی )

فایل اصلی پرسش نامه   :  DOC

حجم فایل    :  290KB

تعداد کل صفحات :  5 صفحه

این پرسش نامه از سه بخش تشکیل شده است .

بخش  اول ،  مشخصات كلی شامل میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه اشتغال و  سابقه مدیریت درامورمالی  می باشد .

بخش  دوم  شامل  تعریف عملیاتی برخی  از واژه های مورد استفاده  می باشد .

بخش  سوم  شامل 9 سوال تخصصی  در زمینه تجزیه و تحلیل مالی می باشد که جواب سوالات تستی و در طیف لیکرت به شرح زیر می باشد :

1-خیلی زیاد£                  2-زیاد £      3-تا حدودی£         4-کم£        5-خیلی‌کم£

دانلود پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500 ,

بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب در 104 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه بافرمت doc پرسشنامه

دانلود بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی
پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پایان نامه فوق لیسانس تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی تجزیه و تحلیل مالی
دانلود پروژه کارشناسی ارشد تجزیه
دسته بندی مالی
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب

 

(به همراه پرسش نامه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc

 

حجم فایل    :  164KB

 

تعداد کل صفحات :  104 صفحه

چكیده تحقیق

تحقیق حاضر با عنوان ” بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارایه راه‌كارهای مناسب “ انجام گرفته است .  اهداف تحقیق عبارت است از :

            زمینه‌سازی برای هدایت امور مالی بخش آب وزارت نیرو براساس برنامه‌ریزی بهتر با استفاده از شیوه‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

            كمك به شفاف‌سازی روابط و مناسبات مالی در حوزه بخش آب وزارت نیرو.

            كمك به توانمندسازی مدیریت مالی بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالی مختلف.

            ارایه راه‌كارهای علمی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شركت‌های آب منطقه‌ای جهت انعكاس روابط مالی.

            كمك به مدیریت مالی حوزه ستادی امور آب برای ارزیابی مالی شركت‌ها به وسیله بهره‌گیری از روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.

برای نیل به اهداف تعیین شده چهار فرضیه به شرح زیر مطرح گردیده است :

            بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات می‌گردد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای می‌باشد .

            نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان اطلاعات مربوط فراهم می سازد .

روش تحقیق دراین پژوهش  پیمایشی و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر تحلیل اسناد و مدارك معتبر موجود  (صورت‌های مالی اساسی ) ، پرسشنامه است كه با استفاه از طیف لیكرت طراحی گردیده است .

به‌منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد و درصد تراكم و روش‌های آمار استنباطی براساس آزمون استقلال توزیع كای‌-دو استفاده شده است .

نتایج تحقیق براساس یافته‌های موجود و بحث و تفسیرهای به عمل آمده  به شرح زیر می‌باشد :

            بین روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای و روش‌های متداول در مدیریت مالی تفاوت معنی‌‌داری وجود دارد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمی‌گردد .

            روش‌های موجود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بیان‌گر میزان كارآیی مالی مدیریت شركت‌های آب منطقه‌ای نمی‌باشد .

            نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مالی در وضعیت موجود شركت‌ها برای استفاده‌كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمی‌سازد .

            نسبت های نقدینگی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ پرداخت بدهی های نشان می دهد.

            نسبت های فعالیت در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ استفاده از دارایی ها نشان می دهد.

            نسبت های اهرمی در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ ساختار سرمایه نشان می دهد.

            نسبت های سودآوری در شركت های آب منطقه ای روند نامطلوبی را از لحاظ كسب بازده نشان می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنــوان                                                                                                  صفـــحه

 

 

 

فصل اول – كلیات

 

مقدمه ....................................................................................................................3

 

موضوع تحقیق........................................................................................................5

 

اهمیت ، ضرورت و انگیزه تحقیق..........................................................................6

 

اهداف تحقیق.........................................................................................................8

 

فرضیه‌ های تحقیق.................................................................................................8

 

روش تحقیق..........................................................................................................9

 

قلمرو تحقیق .........................................................................................................10

 

تعاریف عملیاتی و اصطلاحات.............................................................................11

 

فصل دوم – ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

 

مقدمه ..................................................................................................................15

 

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی..............................................................17

 

آشنایی با تار یخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها..............18

 

صورت‌های مالی و نقش آن در گزارش‌ گری ..................................................... 20 

 

خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری.................................................................22

 

نیازهای استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی.............................................................23

 

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ..................................................25

 

كاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی.......................................................30

 

نسبت‌های مالی و طبقه‌بندی آنها...........................................................................32

 

نارسایی‌ها و محدودیت‌های تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی ...............................41

 

روش‌های‌متداول تجزیه‌و تحلیل‌صورت‌های مالی‌درشركت های‌آب منطقه‌ای.......44

 

پیشینه تحقیق..........................................................................................................44

 

معرفی شركت‌های آب منطقه‌ای............................................................................47

 

فصل سوم – روش تحقیق

 

مقدمه ..................................................................................................................52

 

روش تحقیق ........................................................................................................53

 

جامعه آماری .......................................................................................................53

 

حجم نمونه .........................................................................................................53

 

ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها )......................................................................55

 

جمع‌آوری اطلاعات.............................................................................................56

 

روایی و پایایی ابزار تحقیق .................................................................................57

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده..................................................58

 

 

 

فصل چهارم – یافته‌های تحقیق ( نتایج )

 

مقدمه ...................................................................................................................62

 

تجزیه و تحلیل توصیفی نمونه‌ها ........................................................................63

 

تجزیه و تحلیل استنباطی سؤالات و آزمون فرضیه‌ها ..........................................64

 

بررسی میدانی نسبت‌های مالی شركت‌های آب منطقه‌ای.....................................70

 

فصل پنجم – بحث و تفسیر نتایج تحقیق

 

مقدمه..................................................................................................................79

 

خلاصه تحقیق...................................................................................................80

 

نتیجه‌گیری ........................................................................................................83

 

محدودیت‌های تحقیق .....................................................................................85

 

پیشنهادات تحقیق ............................................................................................85

 

منابع..................................................................................................................87

 

پیوست‌ها...........................................................................................................91

 

 

 

دانلود بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهای مناسب


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شركت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌ك,

ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در 30 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی 
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت مالی 
دانلود پروژه کارشناسی ارشد حسابداری 
دانلود مبانی نظری تجزیه و تحلیل مالی
دانلود ادبیات و تاریخچه تجزیه و تحلیل مالی
دانلود مبانی نظری تجزیه و تحلیل مالی
منابع و مواخذ تجزیه و تحلیل مالی
جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل word
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی

در 30 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

ادبیات و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی

 

(برگرفته از تحقیق و پژوهش  ارشد مدیریت مالی ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق

 

فایل اصلی   :  Word

 

تعداد کل صفحات :  26 صفحه +3صفحه منابع

 

حجم فایل zip : 45k

 

مقدمه

تجزیه و تحلیل مالی یكی از شناخته شده‌ترین ابزارهای مدیریت مالی محسوب می‌شود . مدیران و برنامه‌ریزان واحدهای تجاری با بررسی اطلاعات منعكس در صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل آن شمایی كلی از عملكرد واحد تجاری به دست می‌آورند . در این راستا با بررسی وضعیت موجود برنامه‌های بلندمدت و استراتژیك واحد تجاری تهیه می‌گردد . این امر باعث می‌شود تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهای شایسته ، موجبات بهینه‌سازی فعالیت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جویی قابل قبول از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و نهایتاً حداكثر كردن ثروت سهام‌داران را فراهم آورند .

امروزه تجزیه وتحلیل نسبت‌های‌مالی ابزارمناسبی برای ارزیابی‌عملكردمدیریت ، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و غیره محسوب می‌گردد . این نسبت‌ها از جانب گروه‌های مختلف استفاده‌كنندگان نظیر سرمایه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مدیران ، كارگزاران دولتی ، تحلیل‌گران و مشاوران مالی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد .

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

 

مقدمه

مفهوم تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

آشنایی با تاریخچه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها

صورت‌های مالی و نقش آن در گزارش‌گری

خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری

نیازهای استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی

مراحل و فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

كاربرد فنون تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

نسبت‌های مالی و طبقه‌بندی آنها

نارسائی‌ها و محدودیت‌های تجزیه وتحلیل‌نسبت‌های مالی

روش‌های‌متداول‌تجزیه‌و‌تحلیل‌صورت‌های‌مالی‌

پیشینه تحقیق

فهرست منابع فارسی

دانلود ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ادبیات تحقیق و مبانی نظری بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی ,

تاريخ : 4 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مسعود | بازدید : <-PostHit->
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

دانلود تحقیق وبررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

دانلود تحقیق وبررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل word
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

دانلود تحقیق وبررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

در 75 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در كشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و كثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث كلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاك و خون كشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،كودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناك دیده می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................... 1

o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4

o تجربه‌ی كشورهای جهان................................................................. 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها.............................. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان ............................. پیوست (1)

o منابع پیوست (2)

دانلود بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان ,

<-BloTitle->
<-BloText->